Rimvydas Jakubonis

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jakubonis.jpg

Rimvydas Jakubonis gimė 1935 metais birželio 6 dieną Pietų Amerikoje, darbininkų šeimoje. 1938 metais tėvai grižo į Kauną. Rimvydas pradėjo mokytis pradinėje mokykloje Kaune, o 1953 metais baigė Kauno vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Maskvos V. Kuibyševo inžinerinį statybos institutą, kurį baigė 1958 metais ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Nuo 1958 metų pradėjo dirbti Anykščių statybos montavimo valdyboje darbų vykdytoju-statybos aikštelės viršininku ir gyveno Anykščiuose iki 1964 m. Jam tiesiogiai vadovaujant pastatyta Gondingos HE Plungės rajone, Anykščių kanalizacijos siurblinė, daugelio rajonų elektros tinklų bazės ir transformatorinės pastototės. 1963 metais buvo paskirtas Anykščių statybos montavimo valdybos vyriausiu inžinieriumi. Dirbdamas šiose pareigose, pasižymėjo kaip iniciatyvus dabuotojas, aktyvus naujos technikos ir technologijų energetikos statybose propoguotojas. Nuo 1964 metų pradžios skiriamas Energetikos statybos tresto Kapsuko ( Marijampolės) statybos montavimo valdybos viršininku. Jam vadovaujant išaugo šios organizacijos darbų apimtys, sparčiai gerėjo ekonominiai rodikliai. 1965 m. R. Jakubonio vadovaujama įmonė buvo pertvarkyta į Energetikos statybos tresto Kapsuko specializuotą kilnojamą mechanozuotą koloną. Nuo 1966 metų R. Jakubonis pradeda vadovauti Petrašiūnių Statybos montavimo valdybai, kuri specializavosi tik statybos darbų vykdymu. Jam vadovaujant buvo sukurta moderni šios įmonės gamybos bazė Kaune. Tuo metu ypač augo statybos darbų apimtys gyvenamų namų ir socialines paskirties objektų statyboje. Jam vadovaujant pastatytos pagrindinės Lietuvos 110/330 kV transformatorinės pastotės: Kauno, Vilniaus I, Vilniaus II, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus bei Sovietsko. Petrašiūnų statybos valdyba atnaujino ir naujai pastatė pagrindines gamybines Lietuvos elektros tinklų bazės. 1978 metais R. Jakubonis skiriamas Energetikos statybos tresto valdytojo pavaduotoju statybai, o 1982 metais - vyriausiu inžinieriumi. R. Jakubonio iniciatyva Energetikos statybos trestas iš sąjunginio pavaldumo įmonių perėmė respublikinės reikšmės energetikos objekto statybas. Nuo 1982 m. Enrgetikos statybos trestui statant Vilniaus TE-3 statybos darbus organizavo R. Jakubonis. Jo didelių pastangų dėka 1984 metais paleistas Vilniaus TE-3 pirmasis 180 MW blokas. 1985 m. Energetikos statybos trestui perėmus Kruonio HAE statybą, R. Jakubonis skiriamas Kruonio HAE statybos valdybos viršininku. Jam vadovaujant, sparčiai augo statybos apimtys, gerėjo darbų kokybė ir statybų ekonominiai rodikliai. Tačiau įtemtas darbas ir nervinė įtampa turėjo neigimą įtaką sveikatai. 1988 metais dėl pablogjusios sveikatos R. Jakubonis grįžo tolimesnim darbui į Energetikos statymos trestą. Už nuopelnus Lietuvos energetikai jam suteiktas nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. Kartu su žmona Natalija užaugino ir išauklėjo du sūnus. Mirė 1994 metų kovo 13 dieną. Paladotas Vilniuje Rokantiškių kapinėse. Amžininkų prisiminimuose Rimvydas Jakubonis išliko kaip sumanus vadovas, sugebėjęs nuoširdžiai bendrauti su bet kokio rango pavaldiniais ir nuteikti juos darbui.

Parengė R. Rastenis, redagavo A. Bačauskas.