Klubo skelbimai ir naujienos

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Lietuvos energetikos senjorų klubas su giliu liūdesiu praneša liūdną žinią – liepos 22 d., eidamas 91 metus, mirė buvęs ilgametis KTU elektros sistemų katedros doc. Petras Grėblikas. Atsisveikinimas su velioniu trečiadienį, liepos 24 d., nuo 15 val. Kaunas,Vytauto pr. 38 . Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 25 d. Kauno Petrašiūnų kapinių kolumbariume.Urna išnešama 12 val.

Doc. Petras Zigmas Grėblikas gimė 1928 m. rugpjūčio 9 d. Rudaminoje, Lazdijų valsčiuje. 1952 m. baigė KPI Elektrotechnikos fakultetą elektros stočių, tinklų ir sistemų specialybės inžinieriumi, buvo paskirtas į Lietuvos MA Technikos institutą (dabar Lietuvos energetikos institutas) jaunesniuoju bendradarbiu. 1964 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, 1966 m. pradėjo dirbti KPI (dabar KTU) elektros sistemų katedroje docento pareigose ir kuravo naujai atsiradusias Elektros tiekimo pramonės įmonės, miestams ir žemės ūkiui specialybės studijas. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Petras_Gr%C4%97blikas

Lietuvos energetikos senjorų klubas reiškia nuoširdžią užuojautą doc. Petro Grėbliko šeimai ir artimieisiems.


Energetikos senjorų klubas su giliu liūdesiu praneša liūdną žinią: liepos 5 d., eidamas 93 metus po sunkios ligos mirė KTU prof. Povilas Balčiūnas. Velionis liepos 7 d., sekmadienį, bus pašarvotas Kaune, Kalantos 76 A (Petrašiūnuose) 12 val. Laidotuvės liepos 9 d., antradienį, Petrašiūnų kapinėse. Karstas išnešamas 12 val.

Prof. P. Balčiūnas gimė 1927 m. birželio 27 d. 1956 m. baigė KPI elektros stočių, tinklų ir sistemų inžinieriumi. 1949-1951 m. dirbo Klaipėdos elektrinėje budinčiuoju inžinieriumi, 1951-1958 m. „Kauno audinių“ pastočių grupės viršininku, 1958-1968 m. „Puntuke“ skyriaus viršininku. Nuo 1968 m. pradėjo KPI, 1970 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, 1994 m. apgynė disertaciją ir įgijo habilituoto mokslų daktaro laipsnį, 1995 m. jam suteiktas profesoriaus mokslo vardas. 2002 m. buvo išrinktas Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos akademiku. Daugiau apie P. Balčiūną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Povilas_Bal%C4%8Di%C5%ABnas

Lietuvos energetikos senjorų klubas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.


Klubas pasveikino Klaipėdos elektrinės veteranus su elektrinės 90 m. jubiliejumi. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Sveikinimai

2019 m. gegužės 30 d. Energetikos objektų statytojų klubo narių susirinkime Kaune paminėtas Klubo 15-metis. Plačiau apie jį EOSK veikloje.

Lietuvos energetikų senjorų klubas tradiciškai kviečia švęsti Energetikų dieną 2019 m.balandžio 17 d.(trečiadienį), 12 val. "Lietuvos Energijos" reprezentacinėje salėje (Juozapavičiaus g.13). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Lietuvos_energetikų_senjorų_klubas_švenčia_Energetikų_dieną_2019.04.17

Vilniaus universiteto Mažoje auloje 2019.02.21 d. Čiurlionio fondas apdovanojo atminimo taurėmis Lietuvos energetikos šviesuolius. Tai energetikai-statybininkai Teodoras Bitinas bei Algirdas Liudvikas Žilinskas ir akademikai Gytis Juška, Jurgis Vilemas. Plačiau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-02-23-lietuvos-energetikos-sviesuoliams-iteiktos-m-k-ciurlionio-taures/174551

Energetikos objektų statytojų klubas su gyliu liūdesiu praneša, kad vasario 21 d. mirė energetikos veteranas Rimantas Lapelis. Atsisveikinimas su velioniu vasario 23 d., šeštadienį, nuo 13 val. Laidojimo namuose Kaune S. Žukausko g. 3b. Laidotuvės Marijampolės kapinėse vasario 24 d., sekmadienį. Urna išnešama 12 val.

Rimantas Lapelis gimė 1940 m. balandžio 14 d. Degsnių kaime Rokiškio rajone. 1946 m. tėvams persikėlus gyventi į Kauną, Rimantas mokėsi Kauno XII vidurinėje mokykloje, kurią baigęs 1959 m. įstojo į KPI Hidrotechnikos fakultetą ir, įgijęs inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją, pradėjo dirbti Petrašiūnų SMV meistrų. 1978 m. buvo paskirtas Petrašiūnų MK viršininku ir tose pareigose dirbo iki 1994 m. Daugiau apie velionį - Lietuvos elektrifikacijos istorija I tomo 318 psl.

Lietuvos energetikos senjorų klubas reiškia nuoširdžią užuojautą Rimanto Lapelio šeimai ir artimiesiems.

Liūdna žinia. Energetikos objektų statytojų klubas su giliu liūdesiu praneša, kad po ilgos ir sunkios ligos mirė energetikos veteranas Vytautas Danilevičius. Velionis bus pašarvotas vasario 12 d. Marijampolės laidojimo namuose, Bažnyčios g. 42., (antradienį) 16 val. (Automobilius galima statyti šalia esančioje Maxima aikštelėje). Laidotuvės vasario 14 d., ketvirtadienį, Marijampolės naujosiose kapinėse. Karstas išnešamas 11 val.

Vytautas Jurgis Danilevičius gimė 1934 m. vasario 21 d. Skraičionių k. Butrimonių vls. Baigus 9 klases Butrimonių vidurinėje mokykloje 1950 m. nuteistas už antitarybinę veiklą ir 10 metų ištremtas į Intos lagerius (Komija). 1954 m. grįžęs į Lietuvą mokėsi Kauno politechnikume ir įgijo techniko elektriko kvalifikaciją. 1968 m. baigė KPI Elektrotechnikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus elektromechaniko kvalifikaciją. Nuo 1977 m. dirbo Energetikos statybos tresto Kapsuko (Marijampolės) mechanizuotos kolonos vyriausiuoju inžinieriumi, nuo 1978 m. - viršininku. Po reorganizacijos 1993 m. buvo išrinktas Marijampolės energetikos statybos įmonės direktoriumi. Lietuvos energetikos senjorų klubas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.


Sausio 17 dieną, eidamas 86-sius metus, staiga mirė VAIDUTIS AUGUSTINAS KASPERAVIČIUS, buvęs Vilniaus elektrinių (TE-2 ir TE-3) elektros cecho viršininkas. Jo biografiją žiūr.: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vaidutis_Augustinas_Kasperavičius Vaidutis bus pašarvotas Vilniuje, Viršuliškėse pal. Matulaičio bažnyčios šarvojimo patalpoje ,nuo sausio 19 d. 17 val.. Bendražygius ir visus energetikus kviečiame kartu pagerbti ir padėti vainiką sausio 20 d.(sekmadienį), 12 val. Karstas bus išlydimas kremavimui sausio 20 d 16 val. Nuoširdžią užuojautą dėl Vaidučio Augustino Kasperavičiaus mirties mirties jo šeimai ir artimiesiems, buvusiems bendradarbiams reiškia Lietuvos energetikos veteranai.


Liūdna žinia. 2019 m. sausio 16 dieną, baigdamas 93 metus, mirė ALBINAS BARONAS, buvęs ilgametis Elektros tiekimo linijų statybos ir montavimo valdybos vyriausiasis inžinierius . Jo biografiją žiūr. http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Albinas_Baronas Albinas Baronas pašarvotas Vilniuje, šalia šv. Petro ir Pvilo bažnyčios (salė 2) šarvojimo patalpoje nuo sausio 17 d. 16 val.. Karstas bus išlydimas sausio 18 d 13.15 val. Nuoširdžią užuojautą dėl Albino Barono mirties jo šeimai ir artimiesiems, buvusiems bendradarbiams reiškia Lietuvos energetikos veteranai


Liūdna žinia. Sausio 14 dieną, baigdamas 91 metus, staiga mirė ANTANAS IVANAUSKAS, buvęs ilgametis Lietuvos elektrinės Gamybinės techninės tarnybos viršininkas, Vilniaus elektrinių vyriausojo inžinieriaus pavaduotojas. Jo biografiją žiūr. http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Antanas_Ivanauskas A. Ivanauskas bus pašarvotas Vilniuje, Viršuliškėse pal. Matulaičio bažnyčios šarvojimo patalpoje rytoj, sausio 16 d. 17 val.. Karstas bus išlydimas į Kairėnų kapines sausio 17 d 13 val. Nuoširdžią užuojautą dėl Antano Ivanausko mirties jo šeimai ir artimiesiems, buvusiems bendradarbiams reiškia Lietuvos energetikos veteranai

Liūdna žinia. Sausio 11 d., penktadienį, eidamas 84 metus, staiga mirė prof. Albertas Nargėlas, antrasis KPI elektros sistemų katedros vedėjas. Atsisveikinimas su velioniu sausio 13 d., sekmadienį, nuo 15 val. iki 19 val. Kaune šv. Antano Paduviečio bažnyčios laidojimo namų 1 salėje (Radvilėnų pl.). Velionis bus kremuotas. Atsisveikinti su Velionio palaikų urna bus galima pirmadienį, sausio 14 d. nuo 9 val. Urna išnešama 13:30, laidojamas sausio 14 d., pirmadienį apie 14 val. Kaune Petršiūnų kapinėse.

Prof. Albertas Nargėlas gimė 1935 m. kovo 14 d. Leliūnuose, Utenos aps. 1953 m. baigė Utenos I-ąją vidurinę mokyklą, 1958 m. Kauno politechnikos institutą elektrinių, elektros tinklų ir sistemų inžinieriumi. 1958-1960 m. buvo Petrašiūnų elektrinės inžinierius. Nuo 1960 m. A. Nargėlo veikla susijusi su Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 m. Kauno technologijos universiteto) elektros sistemų katedra. 1967 m. jis apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertacija, 1968 m. jis tapo elektros sistemų katedros docentu. 1974 m. jis pakeitė pirmąjį katedros vedėją prof. Leoną Kaulakį ir vadovavo katedrai iki 1984 m. Nuo 2003 m. - A. Nargėlas KTU elektros sistemų katedros profesorius iki paliekant KTU 2012 m.

Daugiau informacijos apie A. Nargėlą yra „Lietuvos energetika III“. Apie save A. Nargėlas yra parašęs LESK svetainės Knygos ir leidiniai patalpintose 1958 m. KPI elektrotechnikos fakulteto absolventų knygelėse „Rytas. Vakaras. Gyvenimas“ ir „Akimrka – 50 metų“.

Nuoširdžią užuojautą prof Alberto Nargėlo žmonai Irenai ir sūnui Vaidui reiškia velionio kolegos ir šimtai jo buvusių studentų.


Energetikos objektų statytojų klubas praneša dar vieną liūdną žinią. Š. m. gruodžio 27 dieną po sunkios ligos mirė energetikos veteranas Vytautas Bargelis. V. Bargelis gimė 1940 m.rugsėjo 2d. Kaune. 1959 m. baigė Kauno politechnikumą automobilių remonto ir eksploatavimo techniku mechaniku. Po tarnavimo kariuomenėje nuo 1962 m. pradėjo dirbti Energetikos statybos tresto Petrašiūnų statybos ir montavimo valdyboje mechaniku, 1963 m. birželyje buvo perkeltas į naujai sukurtą Petrašiūnų autotransporto kontorą vyriausiu mechaniku. 1967 m. V. Bargelis baigė KPI vakarinį skyrių, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1972 m. jis buvo perkeltas į Kauno specializuotą kilnojamąją mechanizuotąją koloną eiti vyriausiojo mechaniko pareigas. 1995 m. įmonė buvo reorganizuota ir pavadinta „Kensta“, kurioje jis dirbo vyriausiuoju mechaniku iki pensijos.

Lietuvos energetikos senjorų klubas reiškia nuoširdžią užuojautą Vytauto Bargelio šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinti su V. Bargeliu bus galima gruodžio 28 d., penktadienį, nuo 16 val. Kauno laidojimo namuose Žukausko g. 3B. Urna su velionio palaikais bus išnešama gruodžio 29 d. 14:30 laidojimui Panemunės kapinėse.

EOSK Taryba

Liūdna žinia. Ketvirtadienį, gruodžio 20 d., po įvykusio Energetikos objektų statytojų klubo ataskaitinio susirinkimo staiga mirė energetikos veteranas Vytautas Petronaitis.

Klubo narių susirinkimas vieningai išrinko naują klubo tarybą, o naujos tarybos nariai V. Petronaitį išrinko tarybos pirmininku. Susirinkimo metu kolegos V. Petronaitį pasveikino sulaukus garbingo 80 metų jubiliejaus. Už tai dėkodamas Vytautas pasakė, kad jis jaučiasi gerai ir pažadėjo sulaukti 100 metų. Deja, po valandėlės jį ištiko širdies smūgis, nuo kurio nei kolegų darytas širdies masažas, nei atvykę medikai jau nebe padėjo...

Vytautas Petronaitis gimė Radviliškyje, 1963 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą matematinių skaičiavimo prietaisų ir įrenginių specialybės inžinieriumi. Pagal paskyrimą dirbo keliose Šiaulių įmonėse, o paskutinius savo darbo metus praleido Kruonio HAE statybos atsakingose energetikos pareigose.

Lietuvos energetikos senjorai liūdi dėl gerbiamo buvusio bendradarbio mirties ir reiškia nuoširdžią užuojautą Vytauto Petronaičio šeimai ir artimiesiems.

Atsisveikinimas su velioniu Kaune šv. Antano Paduviečio bažnyčios laidojimo namuose Radvilėnų pl. gruodžio 28 d., penktadienį, nuo 10 val. Urna su velionio palaikais laidoti Kauno Petrašiūnų kapinių kolumbariume bus išnešama 13:30 val. EOSK nariai atsisveikinimui kviečiami atvykti 12 val.

EOSK Taryba.


Lietuvos energetikų senjorų klubas praneša Jums liūdną žinią - mirė Algirdo Stumbro žmona Jolanta. Reiškiame užuojautą ilgamečiam klubo pirmininkui, gerbiamam Algirdui Stumbrui.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė energetikos veteranas Albinas Sakalauskas. Atsisveikinimas Vilniuje, lapkričio 15 d.,salė prie Pilaitės bažnyčios nuo 10 iki 13 val. Laidojimas Karveliškių kapinėse.

KVIETIMAS Labai laukiame Jūsų Latvijos valstybės šimtmečio renginyje jau šį penktadienį. Kviečiame kartu paminėti Latvijos Respublikos 100-ąsias Nepriklausomybės paskelbimo metines Tokia galimybė būna tik kas šimtą metų. Nepraleiskime progos. Plačiau kvietime programoje:Vaizdas:Latvija-100.pdf

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė energetikos veteranas Vytautas Pajaujis. Atsisveikinimas Vilniuje, lapkričio 4 d., Olandų g.,salė Nr.2 nuo 10 iki 16 val. Pageidautina vainikų ir krepšelių nenešti, nes laidojimas bus vėliau.

Elektrėnų veteranai informuoja, kad mirė veteranas energetikas Rimantas Lyberis. Atsisveikinimas Vilniuje, Olandų g., 5 salėje, 07-22 d.10val.Laidotuvės 07-22 d.14val. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Rimanto Lyberio šeimai ir jo artimiesiems.

Sveikiname ilgametį Lietuvos elektrinės vyr. inžinierių Viktorą Meką su 90 metų jubiliejumi. Iškilminga šventė įvyko Elektrėnuose liepos 10 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algio_Viktoro_Meko_90_metų_jubiliejaus_šventė

Su giliu liūdesiu pranešame, kad gegužės 13 d. po sunkios ligos eidamas 93-sius metus mirė energetikos veteranas Zenonas Kėkštas. Atsisveikinimas Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose Antakalnio g. gegužės 14 d., pirmadienį, nuo 17 val. Laidotuvės gegužės 15 d., antradienį, 15 val. Biografija: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Zenonas_Kėkštas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė ilgametis Kauno šilumos tinklų (dabar AB „Kauno energija“) generalinis direktorius t. m. daktaras Antanas Šležas. Urna su velionio palaikais bus pašarvota laidojimo namuose „Rimtis“, Žemuose Šančiuose, Kaune, A.Juozapavičiaus pr.1 (ant Nemuno kranto), gegužės 11 d. (penktadienį) nuo 17:00 val. Laidotuvės įvyks gegužės 12 d. (šeštadienį), 15:00 val.

Nekrologas: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Antanas_Šležas


Lietuvos energetikų senjorų klubas 2017.04.17 šventė Energetikų dieną ir klubo 40 m. jubiliejų. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetiko_dienos_ir_muziejaus_40_metų_jubiliejaus_šventė,_2018.04.17


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2018 m. kovo 31 d. eidamas 70-uosius metus staiga mirė energetikos veteranas VIRGILIJUS VINCIŪNAS. Velionio biografiją žiūr.http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Virgilijus_Vinciūnas

Energetikos objektų statytojų klubas praneša liūdną žinią, kad š. m. kovo 20 d. staiga mirė gerbiamas energetikos veteranas Bronislovas Telyčėnas, kovo 22 d. palaidotas Rokantiškių kapinėse. Energetikos objektų statytojų klubas su giliu liūdesiu reiškia nuoširdžią užuojautą Bronislovo Telyčėno šeimai ir jo artimiesiems.

Br. Telyčėnas gimė 1934 m. gegužės 31 d. Pošiūnų k., Tverečiaus vls. Švenčionių aps. Mokėsi Pošiūnų pradinėje mokykloje, Švenčionių gimnazijoje. 1952 baigė Vilniaus prekybos technikumą, 1957 m. jis baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir įgijo finansų ir kredito ekonomisto specialybę. 1954-1964 m. dirbo Finansų ministerijos kontrolieriumi revizoriumi. Nuo 1964 m. dirbo Energetikos statybos treste darbo ir užmokesčio skyriaus viršininku, kartu daugelį metų dėstė Energetikos mokymo centre. Nuo 1996 m. dirbo AB“Lietuvos energija“ filiale „Tena“ ekonomikos skyriaus viršininko pavaduotoju. Už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą ne kartą apdovanotas Lietuvos energetikos ir elektrifikavimo gamybinio susivienijimo ir Energetikos statybos tresto garbės raštais. Būdamas pensininku Br. Telyčėnas išleido kelias savo eilėraščių knygeles.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos eidamas 76-sius metus mirė energetikos veteranas Jan Balinski. Plačiau apie Balinski: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jan_Balinski

Energetikos objektų statytojų klubas su giliu liūdesiu praneša, kad š.m. vasario 18 d. po sunkios ir ligos mirė energetikos veteranas Donatas Čeponis. Atsisveikinimas su velioniu Drauduvos Baltojoje salėje Panevėžyje, Basanavičiaus g. 75 (prie senųjų kapinių) nuo antradienio, vasario 20 d., 12 val. Laidotuvės Šilaičių kapinėse trečiadienį, vasario 21 d. Karstas išnešamas 13 val.

Donatas Čeponis gimė 1934 m. lapkričio 11 d. Pamalaišio k. Svėdasų vls. Rokiškio aps. 1954 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą hidrotechnikos statybos inžinieriumi ir pradėjo dirbti Anykščių statybos ir montavimo valdyboje meistru. Vėliau buvo Anykščių SKMK vyriausiu inžinieriumi, viršininku, Panevėžio MK direktoriumi, AB „Virgula“ generaliniu direktoriumi. Apdovanotas energetikos ir elektrifikacijos pirmūno ir kiais garbės ženklais, darbo veterano medaliu. Plačiau Lietuvos energetika III.

Energetikos objektų statytojų klubas su liūdesiu praneša -vasario 17 d. eidamas 88 metus, mirė klubo narys, Antanas Tautkus. Velionis bus pašarvotas vasario 19 d. 15 val. Vilniuje, Olandų gatvės laidojimo namuose. Atsisveikinimas ir laidotuvės vasario 20 d. 12.30 val. - Antakalnio kapinėse.

Antanas Tautkus gimė 1930 m. gruodžio 1 d. Panevėžio apskr. Krekenavos vals. 1951 m. baigė Krekenavos vid. mokyklą, 1951-1956 m. studijavo Kauno Politechnikos institute, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. Darbinę veiklą pradėjo Klaipėdos laivų statykloje, nuo 1958 m. - Panevėžio elektros montavimo valdybos darbų vykdytojas, nuo 1963 m. - Vilniaus mechanizuotos kolonos vyr.darbų vykdytojas, 1965 -1978 m. Energetikos statybos tresto projektinės grupės inžinierius, nuo 1978 m. - Statybos ministerijos "Orgtechstatybos" vyr. inžinierius. Nuo 1991 m. - pensininkas.


Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos eidamas 91-sius metus mirė energetikos veteranas Donatas Kriščiukaitis. Atsisveikinimas Kaune laidojimo namuose Žukausko g. sausio 24 d., trečiadienį, nuo 16 val. Laidotuvės sausio 25 d., ketvirtadienį, 13 val.

Energetikos objektų statytojų klubas su liūdesiu praneša liūdną žinią - mirė klubo narys, nusipelnęs statybininkas Vytautas Paznanskis, spalio 30 d. bus pašarvotas Vilniuje, Olandų gatvės laidojimo namuose. Atsisveikinimas spalio 30 d. nuo 15 val. Energetikos objektų statytojų klubo nariai atsisveikinimui renkasi pirmadienį, spalio 30 d. 16 val. Laidojimo namuose. Laidotuvės antradienį, spalio 31 d. 13 val. (iš laidojimo namų) Saltoniškių kapinėse. Plačiau apie velionį: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vytautas_Paznanskis


Nusipelnusio energetikos veterano, ilgamečio Lietuvos elektrinės direktoriaus, Prano Noreikos 90 metų jubiliejaus šventė Elektrėnų kultūros namuose: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Prano_Noreikos_90_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97


Naujos knygos pristatymas "Mažoji hidroenergetika" įvyko Energetikų salėje 2017 m. spalio 11 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Knygos_%22Ma%C5%BEoji_hidroenergetika%22_pristatymas,_2017.10.11


Nusipelnusio energetikos veterano, Lietuvos energetikų senjorų klubo kūrėjo, Algirdo Stumbro 90 metų jubiliejaus šventė: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algirdo_Stumbro_90_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome energetikos veterano Alfrido Razmos. Plačiau apie Alfridą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Alfridas_Razma

  2017 m. liepos 27-28 dienomis Elektrėnų energetikos senjorų grupė Algio Viktoro Meko iniciatyva ir rūpesčiu apsilankė Klaipėdos energetiniuose objektuose. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Lietuvos_energetik%C5%B3_senjor%C5%B3_ekskursija_2017_m._%C4%AF_strateginius_energetikos_objektus_Klaip%C4%97doje

Apie knygos "Lietuvos energetika" VI t. išsakytų minčių apie šilumos ūkio istoriją pasekmes: http://www.lsta.lt/lt/events/view/704

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. liepos 2 d. eidamas 83-sius metus mire energetikos veteranas Petras Švenčianas. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Petras_%C5%A0ven%C4%8Dianas

Įvyko ekskursija į Kruonio HAE. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Senjor%C5%B3_klubo_organizuota_ekskursija_%C4%AF_Kruonio_HAE_(2017.06.14)

Netekome gerbiamo kolegos Fausto Juškos. Plačiau apie Faustą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Faustas_Ju%C5%A1ka

Netekome gerbiamo energetikos veterano Arimanto Dragūnevičiaus (2017.04.24). Plačiau apie Arimantą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Arimantas_Drag%C5%ABnevi%C4%8Dius

Informuojame, jog Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje www.lsta.lt patalpinta informacija apie 2017-04-21 d. LDK Valdovų rūmuose (Vilniuje) vykusią Lietuvos Energetikų dienos šventę, tiesioginė nuoroda: http://www.lsta.lt/lt/events/view/698 Visas šventės nuotraukas rasite čia: https://lstalt-my.sharepoint.com/personal/mantas_lsta_lt/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1c38f4e541e904bb79493d23035877be2&authkey=ATxvJgSHpgmJlvtxDfxT7wM

  Energetikų jubiliejinė šventė Rietave: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/125_m._%C5%A1vent%C4%97_Rietave

Lietuvos energetikų senjorų klubas šventė Energetikų dieną ir Lietuvos energetikos 125 metų jubiliejų. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetiko_dienos_ir_125_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97 Informacija LŠTA svetainėje: http://www.lsta.lt/lt/events/view/692

Įsteigtas Lietuvos energetikų senjorų klubo filialas Elektrėnuose. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_filialo_Elektr%C4%97nuose_steigimas


Netekome gerbiamo kolegos Kazio Trinkūno. Reiškiame gilią užuojautą žmonai Alinai, sūnums Juliui ir Karoliui bei artimiesiems. Plačiau apie Kazį Trinkūną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Kazys_Trink%C5%ABnas


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. vasario 22 d. eidamas 74-sius metus mirė energetikos veteranas, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius. Plačiau apie Vladą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vladas_Pa%C5%A1kevi%C4%8Dius


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. vasario 2 d. eidamas 76-sius metus mire energetikos veteranas Algimantas Kutas. Plačiau apie A. Kutą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algimantas_Kutas


LR Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Mokslų Akademijos apžvelgė Lietuvos pasiekimus ir uždavinius ES Energetikos sąjungoje. Dalyvavo klubo nariai: Stasys Bilys, Bronius Cicenas, Algirdas Dargužas, Saulius Kutas, Viktoras Mekas, Alfredas Sabaliauskas, Algirdas Stumbras, Vilius Šaduikis, Kazys Žilys. Plačiau: http://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministras-apzvelge-lietuvos-pasiekimus-ir-uzdavinius-es-energetikos-sajungoje


KVIEČIAME į naujos knygos "Lietuvos energetika" VI t. pristatymą gruodžio 19 d.(pirmadienį), 12 val. energetikų salėje (Juozapavičiaus g. 13). Dalyvaus knygos autoriai.

Knygos viršelis: Vaizdas:Virselis LE VIt..pdf; knygos turinys: Vaizdas:Turinys.pdf


2016 gruodžio 1 d. Danijos ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, LŠTA, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno technologijos universitetas organizavo konferenciją „Energijos efektyvumo kryptys Šiaurės šalyse ir Lietuvoje“.   Visą konferencijos medžiagą rasite: http://www.lsta.lt/lt/events/view/667  


Lietuvos energijos komiteto 80-mečio minėjimas įvyko Energetikos ir technikos muziejuje, 2016 m. rugsėjo 9 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Lietuvos_energijos_komiteto_80-metis


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 rugsejo 3 d. eidamas 83-sius metus mire energetikos veteranas Juozas Kvedaras. Plačiau apie J. Kvedarą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Juozas_Kvedaras


Apie incidentą Astravo atominėje elektrinėje - Sauliaus Kuto interviu: http://www.bns.lt/topic/887/news/50213015/


2016.07.14 Energetikos muziejuje Vilniuje buvo pagerbti iškilūs Lietuvos energetikai Kazys Žilys (80 m. jubiliejaus proga) ir Vytautas Miškinis (70 m. jubiliejaus proga). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_-_Vytauto_Mi%C5%A1kinio_ir_Kazio_%C5%BDilio_pasveikinimas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 m. birželio 2 d. eidamas 78 –ius metus mirė buvęs Kruonio HAE statybos vadovas Vidmantas Dominykas Bakšys. Plačiau apie velionį: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vidmantas_Dominykas_Bak%C5%A1ys

Sveikiname Alfonsą Kraujalį su 85-mečiu. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_valdybos_pos%C4%97dis_2016_m._gegu%C5%BE%C4%97

Sauliaus Kuto interviu apie atominę energetiką (2016 balandis): Vaizdas:Interviu.pdf

Apie Energetikų dienos šventę: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetik%C5%B3_diena_2o16

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 m. kovo 30 d. eidamas 79 –ius metus mirė buvęs ilgametis Panevėžio elektros tinklų vadovas Leonas Mikalajūnas. Plačiau apie Leoną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Leonas_Mikalaj%C5%ABnas

Sveikiname Leoną Urboną su gražiu jubiliejumi. Apie jubiliatą plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Leonas_Urbonas

Lietuvos energetikų senjorų klubo nariai dalyvavo svarstant ir pritarė PET Lietuvos komiteto vardu pasirašytam kreipimuisi į LR vyriausybę. Jo turinys: Vaizdas:KREIPIMASIS.pdf

Kaune (2015.12.16) atidengta memorialinė lenta energetikos objektų statytoju Jonu Velaniškiui. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jono_Velani%C5%A1kio_atminimo_lentos_atidengimas_Kaune_ir_Klubo_valdybos_pos%C4%97dis

Pasveikinti klubo nariai-jubiliatai: Juozas Jaraminas (90), Vilius Šaduikis (75), Kęstutis Šumacheris(75). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_sveikinimas_2015_m._lapkri%C4%8Dio_4_d.

Kvietimas vėlinėms 2015.10.21: Vaizdas:KVIETIMAS vėlinėms.pdf

Sveiki, mieli kolegos, Kviečiu į išplėstinį valdybos posėdį (lapkričio 25 d. trečiadienį, LITGRID patalpose, Juozapavičiaus g. 13) kuriame aptarsime numatomą leidinį "Lietuvos energetika" VI t. Kviečiu visus pasiruošti diskusijai ir pateikti savo pasiūlymus. Klubo valdybos vardu: Vilius Šaduikis


Kviečiame dalyvauti 2015 m. lapkričio 26 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Vilnius, Gedimino pr. 3, II a.) įvyksiančiame seminare – diskusijoje: „Elektros rinka Lietuvoje pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija“ Seminaras atviras visiems, besidomintiems energetikos politikos ir ekonomikos klausimais. Pageidautina išankstinė registracija iki lapkričio 25 d. el. paštu Lina.Murauskaite@lei.lt