Energetikai, gimę nuo 1920 m. iki 1930 m.: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
(nerodoma viena tarpinė versija, sukurta to paties naudotojo)
(Jokio skirtumo)

11:29, 7 Rugsėjo 2019 versija

Serafinas Andriušis 1922

Algirdas Augustaitis 1923

Aloyzas Astravas 1928

Petras Balazas 1922

Stasys Bačkaitis 1929

Stasys Bacianskis 1920

Povilas Balčiūnas 1927

Vytautas Baškys 1927

Antanas Barauskas 1924

Albinas Baronas 1926

Henrikas Bavarskis 1925

Enrikas Brasiūnas(Sapožnikovas) 1929

Juozas Bražukas 1924

Viktoras Butvila 1921

Česlovas Cemnolonskis 1927

Algirdas Cimermonas 1930

Georgijus Choroševskis 1928

Antanas Čepas 1924

Vincentas Čepas 1928

Stasys Černiauskas 1924

Kemal Deren 1923

Alfonsas Drobavičius 1919

Antanas Gaidamavičius 1927

Vytautas Gaidelis 1930

Julius Gaidys 1926

Taisa Garonienė 1920

Michailas Gerasimovičius 1920

Valentin Gladčenko 1928

Petras Grėblikas 1928

Vladas Grigaravičius 1925

Juozas Gudelis 1927

Leonas Gudelis 1926

Vytautas Gunta 1929

Algimantas Indriūnas 1923

Antanas Ivanauskas 1928

Zigmas Jacevičius 1927

Juozas Jaraminas 1925

Vladas Jarutis 1930

Romualdas Juknevičius 1930

Vytautas Juodis 1930

Ksaveras Juškauskas 1927

Petras Kairys 1929

Kazimieras Kajutis 1930

Juozas Kalinauskas 1928

Vaclovas Kančas 1928

Petras Kaziūnas 1929

Teodoras Keinys 1927

Zenonas Kėkštas 1926

Antanas Kirlys 1929

Apolinaras Klupšas 1926

Jonas Kniukšta 1925

Semionas Komsa 1924

Povilas Kostrauskas 1927

Donatas Kriščiukaitis 1927

Vytautas Krukonis 1929

Vladas Kučinskas 1925

Vladas Kulbis 1927

Vytautas Laurinaitis 1928

Vytautas Liubinas 1920

Napoleonas Liutikas 1928

Vladas Lukoševičius 1924

Bronius Makštutis 1929

Mykolas Mankevičius 1929

Algimantas Margis 1928

Tadas Masiulis 1925

Povilas Matelionis 1929

Pranas Matukonis 1928

Algis Viktoras Mekas 1928

Algirdas Merkevičius 1924

Viktoras Meškauskas 1922

Povilas Mikalajūnas 1921

Povilas Mikalajūnas 1926

Algirdas Milevičius 1926

Vytautas Monkevičius 1930

Albertas Morkūnas 1926

Justinas Nekrašas 1927

Viktoras Nemunis 1920

Antanas Nemura 1927

Pranas Noreika 1927

Vladimiras Noskovas 1923

Algimantas Norušis 1928

Juozas Paltanavičius 1929

Algirdas Patkauka 1927

Vytautas Paznanskis 1930

Alfredas Petravičius 1927

Vytautas Petrulis 1930

Vytautas Narimantas Pieslekas 1929

Algirdas Pilkis 1929

Vytautas Pocius 1925

Vytautas Porutis 1930

Algimantas Pranckūnas 1929

Bronius Presas 1923

Algirdas Puodžiukynas 1924

Vytautas Ragelis 1930

Jonas Randakevičius 1922

Jonas Reklaitis 1924

Kostas Riekumas 1924

Juozas Rymeikis 1924

Leonas Rinkūnas 1926

Jonas Rudokas 1923

Kazimieras Sadūnas 1927

Antanas Sarapas 1929

Bronius Simniškis 1921

Juozapas Simonaitis 1921

Ivan Soldatov 1929

Petras Strolia 1929

Algirdas Stumbras 1927

Bronius Stundys 1928

Vytautas Susmaras 1930

Algirdas Svylas 1921

Albertas Šaduikis 1928

Antanas Šakalys 1929

Vaclovas Šiaučiūnas 1928

Simonas Šimkūnas 1930

Pranas Šimkus 1921

Vytis Šlekys 1929

Jonas Šliogeris 1926

Kazys Tamulevičius 1921

Bronislovas Tarulis 1925

Antanas Tautkus 1930

Stasys Timinskas 1924

Juozas Tunkevičius 1927

Jonas Uldinskas 1929

Vytautas Uleckas 1929

Pranas Vadapalas 1928

Bronius Vadoklis 1922

Leonas Vaitkevičius 1929

Jonas Valiukonis 1921

Jonas Valiukonis 1928

Albertas Varna 1923

Jonas Velaniškis 1927

Jonas Volskis 1930

Konstantin Zacharov 1921

Mykolas Zališauskas 1920

Bronius Zapalskis 1927

Romanas Zigmuntas Zinkus 1927

Algimantas Žilėnas 1930

Algirdas Žukauskas 1923