Zenonas Kėkštas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
KekstasZ.jpeg
Kėkštas.jpg

Kėkštas Zenonas Albinas gimė 1926 m.kovo 1 d. Biržuose ,tarnautojo šeimoje .Baigęs Biržų gimnaziją 1942 m.įstojo mokytis į Vilniaus industrinį technikumą .Vokiečiams jį uždarius , Biržuose dirbo kinomechaniku .Nuo 1944m.dirbo Šiaulių , vėliau Panevėžio karo sugriau- tų geležinkelių elektros objektų atstatyme elektromonteriu .Pasibaigus karui ,nuo 1945 m.rudens ,tęsė anksčiau pradėtus mokslus Vilniuje. Vakarais dirbo kinomechaniku . 1947 m.baigė technikumą ir įgijo elektromonterio kvalifikaciją .1947 m.pradėjo dirbti elektromonteriu Vilniaus energijos rajono elektros tinklų skyriaus kabelių ir transformatorių eksplotacijos brigadoje ,vėliau brigadininku ,meistru .1948 m.,po energetinių sistemų dispečerių kursų baigimo Maskvoje ,paskirtas dirbti Vilniaus energorajono operatyvines tarnybos budinčiuoju dispečeriumi ,o nuo 1950 m. šios tarnybos viršininku .1951 m.pervęstas dirbti į Litovenergo dispečerinę tarnybą vyresniuoju dispečeriumi. Per visą darbo veiklą labai gerai pažino darbo specifiką .Z.Kėkštas visada pasižymėjo novatoriškumu ir išradėjo savybėmis. Centrinės dispečerių tarnybos pirmajame valdymo pulte Vilniuje ir dispečerinis skydas su energetikos sistemos schema ir valdymo skydas buvo jo pagaminti .Telematavimų ,juo labiau televaldymo įrenginių nebuvo , valdymas vyko telefonu .Ypač sudėtinga buvo valdyti lygiagriačiai dirbančias Vilniaus pirmąją ir naujai pastatytą antrąją elektrines ,sinchronizuojamas per pakankamai ilgas 6 kV linijas. Padėtis šiek tiek pagerėjo , įjungus 35 kV liniją iš TE-2 į Šiaurinę pastotę , tačiau TE-1 liko dirbti per 6 kV tinklus . Galios srauto kontrolė tarp TE-1 ir Šiaurinės tapo esmine ,nes persikrovus linijoms galėjo būti sutrikdytas lygiagretus elektrinių darbas .Z.Kėkštas pagamino įmpulsinį prietaisą ,kuris priklausomai nuo linijos apkrovos siųsdavo atitinkamą impulsų skaičių ,impulsai buvo siunčiami tomis pačiomis telefono linijomis .Tokiu būdu dispečeris galėjo valdyti elektrinių darbą ,išvengiant 6 kV linijų perkrovimo .Didėjant įtampoms ir stambėjant pastotėms ,buvo labai aktualu sudaryti ir kuo racionalesnes pastočių schemas .Jis sukuria taip vadinamą daugiakampio schemą. SSSR valstybinis išradimų ir atradimų komitetas 1985 m sausio 3 d.Z.Kėkštui išduoda pažymėjimą ,Nr.1153782,patvirtinantį ,kad išradimas "Paskirstymo įrenginys " užregistruotas valstybiniame išradimų rejestre .1993 m. lapkričio 3 d.Lietuvos Respublikos Patentų biuras išdavė patentą Nr.2084 "Aukštos įtampos paskirstymo įrenginys ".Tobulinosi Leningrado ,Maskvos ir Rygos dispečerių kvalifikacijos kėlimo kursuose .Yra išspausdinęs straipsnių "Žiburiai" ir žurnale "Mokslas ir technika ".Siekdamas paskatinti jaunimą studijuoti energetikos specialybės iniciavo V.Kvarcevo 1978 m.knygos "Didžiųjų lygčių paslaptys "išleidimą lietuvių kalba.1998 m.buvo atliekama AB "Lietuvos energija "VDT dispečerinio pulto patalpų rekonstrukcija ir Z.Kėkštas buvo laikinai ,iki 2000 m.gegužės mėn.,priimtas dirbti dispečerio darbui su rangovais .Apdovanotas įvairiais pagyrimo raštais ,L R Prezidento V.Adamkaus padėkos raštu . Jaunys- tėje mėgo buriavimo sportą ,akardeono muziką ir spiningavimą .Žmona Genovaitė (1930)mokėsi Utenos gimnazijoje , vėliau tęsė mokslus Vilniaus akušerių mokykloje .Daugelį metų iki išėjimo į pensiją dirbo Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos raštinės vedėja.Už gerą darbą skatinta garbės raštais ir padėkomis. Mirė 2018.03.29 d. Palaidota Vilniuje ,Rokantiškių kapinėse .Jie abu labai rūpinosi vaikų auklėjimu.Užaugino sūnus Vidminą ,Gintautą ir dukrą Dalią .Vaikai mokėsi Vilniaus 7-oje vidurinėje mokykloje , vėliau mokslus tęsė Vilniaus universitete . Sūnus dirbo Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose garso režisierio ir akustikos aparatūros techniko pareigose .Abu mėgo muzikuoti ir buvo muzikinio roko ansamblio "FAVORITAI" gitaristai. Vidminas ir Gintautas turi po sūnų ,o Dalia - dukrą .

Z.Kėkštas mirė 2018.05.13 d. ,palaidotas Vilniuje .Rokantiškių kapinėse .

Z.Kėkšto brolis Konradas Brunonas Vasilis -Vasiliauskas (1909 -1964) daug jėgų ir energijos skyrė Lietuvos energetikai ,1957 -1958 m. dirbo Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos viršininko pavaduotoju .


Parengė Vitulis Valeika , 2018.08.27


Priedas - nuotraukos:

Sūnaus Gintauto Kėkšto gimimas (1951, 4 foto):

Kekstas2.jpeg
Kekstas3.jpeg
Kekstas4.jpeg
Kekstas5.jpeg
Kekstas1.jpeg