Vytautas Pajaujis

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Pajaujis.jpg
Vytautas Pajaujis gimė 1938 m.kovo 21 d. Marijampolėje. 1956 m., baigęs Vilniaus politechnikumą ir įgijęs techniko elektriko specialybę, pradėjo dirbti Žemės ūkio ministerijai pavaldžiame "Litselenergo" susivienijime elektromonteriu, vėliau - darbų vykdytoju. Prižiūrėjo tiesiamus kaimo elektros tinklus.

1956 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, humanitarinį fakultetą. Kartu dirbo Energetikos, kuro ir transporto skyriaus vedėju Respublikiniame mokslinės techninės informacijos institute. Ten dirbdamas aktyviai bendradarbiavo su tuometine Vyriausiąja gamybine energetikos ir elektrifikavimo valdyba (VGEEV) rengiant ir leidžiant įvairią literatūrą energetikos klausimais. Baigęs Pedagoginį institutą, 1968 m. pradėjo dirbti VGEEV mokslinės-techninės informacijos grupės viršininku. Čia dirbdamas propagavo Lietuvoje energetikos naujoves, organizavo informacijos ir techninių bibliotekų darbą sistemos įmonėse, rengė žinybinius leidinius, rūpinosi jų spausdinimu. 1982 m. paskirtas dirbti VGEEG kuro transporto tarnybos viršininku. Rūpinosi kuro talpų plėtimu, geležinkelio pravažiuojamų kelių, riedmenų ir automobilių parko gerinimu. Nuo 1988 m. rudens iki pensijos dirbo AB "Lietuvos energija" kopijavimo ir dauginimo skyriaus vedėju.


Mirė 2018 m. lapkričio 1 d. Palaidotas Vilniuje.