Vytautas Miškinis

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vyt.Miškinis.jpg

VYTAUTAS MIŠKINIS gimė 1946 metų liepos mėn. 20 d. Mėtytinių km., Ramygalos vls., Panevėžio apskr. daugiavaikėje ūkininkų Mykolo Miškinio ir Viktorijos Janionytės-Miškinienės šeimoje (penktas iš aštuonių vaikų). Mokėsi ir baigė Dubarų pradinę mokyklą, o 1964 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1969 m. – Kauno politechnikos instituto (dabar KTU) Elektrotechnikos fakultetą, vėliau – ir to paties instituto neakivaizdinę aspirantūrą. Inžinierius elektrikas (1969 m.), technikos mokslų daktaras (1984m.).

Vienerius metus dirbo Elektrėnų miesto profesinės technikos mokyklos specialybės dėstytoju, dvejus metus tarnavo priešlėktuvinės gynybos zenitinių raketų kariuomenėje karininku. Nuo 1972 m. Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos vyresn. inžinierius, tarnybos viršininkas (nuo 1976), vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas (nuo 1987). 1988-1995 m. Vilniaus elektrinių technikos direktorius. 1995-2011 m. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkas. Aktyviai prisidėjo kuriant, įgyvendinant ir tobulinant Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo sistemą , energetikos įmonių ir jų vadovų, specialistų atestavimo sistemą, avarijų ir sutrikimų energetikoje tyrimo metodiką.

Knygų "Jungtuvų eksploatacijos ir remonto organizavimas Lietuvos energetikos sistemoje" (kartu su Linu Markevičiumi, Vilnius, 1983 m. 40 p., iliustr.); „Skirstyklos ir transformatoriai“ (kartu su Eliju Kuizinu, Vilnius, 1984 m. 176 p., iliustr.); „Aukštos įtampos įrenginiai“ (kartu su Alfridu Razma, Vilnius, 2003 m. 224 p., iliustr.); „Pėdsakai“ (Panevėžys, 2013 m. 195 p., iliustr.); "Iš vargo į žmones" (Panevėžys, 2015 m. 255 p. iliustr.), daugelio straipsnių ir pranešimų įvairiose energetikų konferencijose autorius. Knygų Lietuvos energetika V t (2015m., Vilnius,357 p.) Vaizdas:Lietuvos energetikaVt..pdf, Lietuvos energetika VI t (2017 m., Vilnius, 400 p.) Vaizdas:LE VI.pdf, Lietuvos energetika VII t (2018 m, Vilnius, 380 p) redkolegijos narys ir bendraautoris. 1995-2010 m. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos periodinio leidinio "Energetikos priežiūra" redaktorius. Bendradarbis ir straipsnių autorius monografijoje "Ramygala" {Vilnius, Versmė, 2016 m.,1560 p}.

Nuolat kėlė savo profesinę kvalifikaciją. Aplankė daugelį SSRS energetikos sistemų objektų nuo Ukrainos, Moldavijos iki Krasnojarsko, nuo Azerbaidžano ir Uzbekijos iki Jamalo pusiasalio Šiaurėje, mokėsi kvalifikacijos kėlimo kursuose Leningrade ir Novosibirske. Po 1990 metų atsivėrus sienoms į Vakarus, lankėsi Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Lenkijos, JAV, Portugalijos, Kinijos energetikos objektuose, dalyvavo Pasaulio energetikos tarybos konferencijose Meksikoje, Brazilijoje, Šri Lankoje.

Vienas iš Lietuvos energetikų lauko teniso klubo kūrėjų, ilgametis jo narys. Nuo 2015 m. Lietuvos energetikų senjorų klubo viceprezidentas. Su žmona Eleonora užaugino keturis vaikus: Nidą Bučelienę (mokytoja g. 1974), Rūtą Bludnickienę (chemikė, g.1978), Eglę (buhalterė g. 1979), Vytautą (darbininkas g. 1979). Turi 8 anūkus.

Apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento (2003 m.), Ministro Pirmininko (2005 ir 2006 m.), Ūkio ir Energetikos ministrų padėkos raštais, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Lietuvos energetikų garbės ženklu (2006 m.). Meno saviveiklos žymūnas, Energetikos žymūnas.

Vytauto Miškinio knyga "Iš vargo į žmones" (2015):Vaizdas:Iš vargo į žmones viršelis.pdf Vaizdas:Vyt. Miškinio knyga IŠ VARGO Į ŽMONES.pdf


Žemiau Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos vadovybė 2008 m. Iš kairės sėdi: Juozas Pilkauskas, Jonas Kaškelevičius, Irena Leščinskienė, Vytautas Miškinis (VEI virš.), Algirdas Dargužas, Steponas Vijaikis. Stovi: Petras Rameika, Vytautas Rapkauskas, Algirdas Jokubauskas, Violeta Juškevičienė, Viktoras Alekna, Juozas Vaitkevičius, Jonas Matusevičius, Algimantas Žiaunys.

VEI2008.jpg

RukšėnasR jpg.jpg
Rimvydo Rukšėno išleistuvės iš Vilniaus TE 1993 m. Iš kairės: Vytautas Stasiūnas, Algimantas Kutas, Vytautas Miškinis, Vidmantas Martikonis.


Vyt. Miškinio 70 m. jubiliejaus foto: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_-_Vytauto_Mi%C5%A1kinio_ir_Kazio_%C5%BDilio_pasveikinimas