Vytautas Jonas Damijonaitis

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Damijonaitis.jpg
VYTAUTAS JONAS DAMIJONAITIS gimė 1937 m. kovo 24 d. Kauno apskr., Zapyškio vals., Papiškių km. Tėvas turėjo 4 ha žemės. Prasidėjus kolektyvizacijai, 1948 m. pradėjo dirbti Kauno rajono Pramkombinato Papiškių vandens malūne, pastatyto ant Skirpstaujos upelio netoli Zapyškio. Tėvas buvo geras stalius. Jaunystėje pasistatė gražius namus, gamindavo baldus bei žemės ūkiui reikalingus įrankius. Malūne buvo įrengtas 110 V 1 kW nuolatinės srovės generatorius, todėl jis pasistatė oro liniją iki savo sodybos ( apie 1 km.). Tai buvo pirmoji elektrifikuota kaimo sodyba.Tėvas dirbo malūne iki 1974 m. Mama buvo kaimo siuvėja. Šeimoje augo broliai Juozas ir Stasys, sesuo Elena.

1944 m. Vytautas pradėjo lankyti Papiškių pradinę mokyklą. 1948 m.-1951 m. mokėsi Kačerginės septynmetėje mokykloje. 1951 m.- 1955 m. mokėsi Kauno politechnikumo elektrotechnikos skyriuje. Politechnikumą baigė su pagyrimu. 1955 m.- I960 m. studijavo Kauno politechnikos institute Elektrotechnikos fakultete. 1960 m. baigė studijas ir įgijo elektrinių, elektros tinklų ir sistemų inžinieriaus kvalifikaciją. 1960 m. buvo paskirtas dirbti į Kauno „ Pramprojekto“ žemės ūkio elektrifikacijos skyrių. 1960 m- 1962 m. dirbo inžinieriaus pareigose. 1962 m.- 1963 m.-- grupės vadovas. Projektavo 0,4 kV- 10 kV elektros tinklus kolūkių gyvenvietėms bei gamybiniams centrams visoje Lietuvoje.

1963 m. buvo įkurtas Visasąjunginio projektavimo instituto „ Energosietprojektas“ Lietuvos kompleksinio projektavimo skyrius. 1963 m-1967 m V. J. Damijonaitis dirbo grupės vadovu automatikos ir relinės apsaugos skyriuje. Derino transformatorinių pastočių 10 kV ir 35 kV narvelių gamybos užduotis. Vykdavo derinti užduočių į Maskvą , Kuibyševą ( Samarą ), Zaporožę,Taškentą. 1967 m.-1983 m. projektų vyriausiasis inžinierius (dabar projekto vadovas). Jam vadovaujant buvo atlikti pirmą kartą Lietuvoje tokie projektai kaip 110 kV uždaro tipo transformatorinė pastotė Centras Vilniuje (1978 m. ), 110 kV kabelinė linija Žvėrynas-Centras Vilniuje (1979 m. ), 330 kV OL Elektrėnai- Jonava (1967 m. ), Uosto 110 kV pastotė Klaipėdoje ( panaudota vakarų firmos ABB įrengimai 1995 m. ), Kvietiškio 110 kV pastotė Marijampolėje ( uždaro tipo mažo gabarito 35 kV narveliai 1998m.). Vykdant tolimesnius projektavimo darbus buvo pritaikomi tik firmų ABB, Siemens, Alcatel, Alstom gaminami Įrengimai. Su šių firmų gaminamais įrengimais, jų techninėmis charakteristikomis vykdavo susipažinti į Vokietiją, Švediją, Šveicariją, Norvegiją, Suomiją, Prancūziją. Vadovavo daugeliui Lietuvos 330 kV ir 110 kV transformatorinių pastočių projektavimui. Daug pastangų įdėjo renkant ir derinant 400 kV oro linijos trasą Kaišiadorių HAE- Lenkija (2000 m.) bei atliekant geležinkelio “Rail Baltica” Marijampolė-Kaunas ruožo elektrotechninės dalies techninį projektą ( 2012 m.).

1983 m.-1991 m. instituto vyriausiasis inžinierius. 1991 m.-1995 m. VĮ Elektros tinklų projektavimo instituto technikos direktorius. 1995 m.-2005 m. AB Energetikos tinklų projektavimo instituto technikos direktorius. 2005 m.-2012 m. technikos direktoriaus pavaduotojas. Tai buvo labai aukštos kvalifikacijos nuolat besitobulinantis specialistas (darbo stažas energetikoje 52 metai ).

Turi vyriausybinių apdovanojimų : Garbės ženklo ordinas ( 1981 m. ), AB “Lietuvos energija” atminimo medalis ( 2003 m.), Ūkio ministerijos garbės raštas ( 2007 m. ), Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Garbės ženklas (2012m.). Su žmona Irena ( g. 1947 m.), kuri taip pat dirbo instituto automatikos ir relinės apsaugos skyriuje, išaugino sūnų Iraldą ( 1972m. ) gydytojją. Susilaukė trijų anūkų : Ignas ( 1995 m. ) Kauno technologijos universiteto studentas, Kostas ( 2000 m. ), Guoda ( 2003 m. ) moksleiviai.

Red. Vyt. Miškinis