Vytautas Gritėnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Gritenas.jpg

Vytautas Gritėnas gimė 1932 m. sausio 30 d. Ėriškių k. Ramygalos vls. Panevėžio aps. daugiavaikėje pašto tarnautojo šeimoje(septyni vaikai). Senelis Zigmas Mažeika savo jaunystę praleido sunkiai dirbdamas Amerikoje anglių kasyklose. Grįžęs į Lietuvą senelis Zigmas nusipirko Ėriškių kaime 24 ha žemės, kurioje pasistatė erdvius namus ir ūkinius pastatus. Atrodė, kad jam belieka džiaugtis gyvenimu, savo rankomis ir sunkiu darbu sukurtu ūkiu. Bet tai truko neilgai. 1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, senelis kaip buože buvo ištremtas į tolimą Sibirą iš kur nebegrįžo. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę senelio žemė buvo sugrąžinta anūkams, kurie ją greitai pardavė ir šiuo metu nebeturi nei žemės, nei pinigų. Vytautas Gritėnas pradėjo mokytis Panevėžio berniukų berniukų gimazijoje Nr. 1, o baigęs šešias klases 1949 m. persikėlė į Kauną. V. Gritėnas vidurinio mokslo atestatą įgyjo baigęs Kauno Suaugusiųjų gimnaziją Nr.6 Aleksote. 1950-1952 m. V. Gritėnas mokėsi fabrikinio apmokymo mokykloje prie Kauno miesos kombinato ir įgyjo šaldytuvų mechaniko specialybę, o 1952-1957 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio Akademijoje ir įgyjo inžinieriaus mechaniko diplomą. V. Gritėnas, baigęs Žemės ūkio Akademiją, gavo paskyrimą į Šilutės Mašinų melioracijos stotį meistru. Šilutės MMS tuo metu vykdė darbus Kaune, ruošiant statyti Kauno politechnikos instituto studento miestelų ir V. Gritėnas metus laiko dirbo Kauno mieste, vadovavo atliekant nulinio ciklo darbams ruošiantis statyti Kauno politechnikos instituto studentų miestelio kompleksą. Toje teritorijoje buvo išlikė Kauno tvirtovės statinų, kuriuos reikėjo nugriauti, vietovė buvo kalvota, 10-15 stambių buldozerių dirbo dviem pamainomis. Dabar ten KTU studentų miestelis. 1958 m. V. Gritėnas buvo perkeltas į Petrašiūnų statybos montavimo valdybą vyr. mechaniku. 1960 m. jis vadovavo statant 110 kV elektros tiekimo liniją nuo Kauno iki Grigiškių, kurios metalinės atramos buvo pagamintos valdybos metalistų brigados, vadovaujamos V. Barščio. Vėliau statė 35 kV elektros liniją Klaipėda- Šilutė. Už sažiningą darbą V. Gritėnas buvo apdovanotas garbės ir padėkos raštais. 1963 m. liepos 1 d. V. Gritėnas buvo paskirtas Petršiūnų energetikos autoūkio direktoriumi ir šiose pareigose dirbo 33 metus - iki 1996 m. 1965-1968 m. dirbdamas V. Gritėnas studijavo KPI vakariniame skyriuje ir įgijo inžinieriaus ekonomisto specialybės diplomą. 1994 m. V. Gritėnas buvo išrinktas Energetikos objektų statybos organizacijų asociacijos direktoriumi. 1999 m. energetikos objektų statybų organizacijų asociacija susijungė su Lietuvos elektros energetikos asociacija, kurios prezidentas buvo Rimvydas Rukšėnas. 2004 m. Viktoro Antanavičiaus, Vytauto Gritėno, Alfonso Kraujelio iniciatyva buvo įkurtas Energetikos objektų statytojų klubas, kurio Tarybos pirmininku buvo išrinktas Vytautas Gritėnas. Energetikos statytojų klubo Tarybą atliko reikšmingą švietėjišką darbą visuomenės ir klubo narių tarpe, pagerbė nusipelniusių Lietuvos energetikų atminimą ir, daugiausia V. Gritėno pastangomis, pagamino jiems bareljefines atminimo lentas: Justinui Nekrašui ir Jonui Velaniškiui atminimo lentos iškilmingai buvo atidengtos Lietuvos elektrinės patalpose, o dar aštuoniems energetikos veteranams – Energetikos muziejuje Vilniuje. Švenčiant Kauno HE penkiasdešimtmetį iškilmingai hidroelektrinėje buvo atidengtos bareljefinės lentos Jonui Velaniškiui ir Antanui Gruodžiui . Vieni iš reikšmingiausių Energetikos objektų statytojų klubo Tarybos darbų, vadovaujant V. Gritėnui ir jo rūpesčiu, parengtos ir sėkmingai išleistos knygos: „Lietuvos elektrifikacijos istorija“ I tomas 2006 m. ir 2013 m. – II tomas. 2019 m. Energetikos objektų statytojų klubas atšventė 15 metų jubiliejų, o Vytautui Gritėnui buvo suteiktas klubo Tarybos Garbės pirmininko vardas. Vytauto Gritėno šeimoje užaugo du sūnūs (Gintaras ir Vytautas) ir dukra Ilona. Sūnus Vytautas senelio džiaugsmui augina septynias atžalas.

Redagavo A. Bačauskas