Vladas Paškevičius

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

N E K R O L O G A S

Paskevicius.jpg
Eidamas 74-uosius metus vasario 22 d. Vilniuje mirė Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas VLADAS PAŠKEVIČIUS.

Lietuvos elektros energetikų bendruomenė neteko kvalifikuoto ir nuoširdaus kolegos.

Vladas Paškevičius gimė 1943 m. rugsėjo 1 d. Pečiulių k., Anykščių vls., Utenos apskrityje. Mokėsi Burbiškio aštuonmetėje mokykloje, toliau 1961 m. baigė Vilniaus politechnikumą ir pradėjo dirbti Šiaulių elektros tinkluose techniku. Dirbdamas pradėjo studijuoti Kauno politechnikos Instituto pradžioje Šiaulių, po to Vilniaus filiale (nuo 1969 m. –VISI), kurį baigė 1971 m.

1967 m. vedė Laimą Stanislovaitytę, chemikę. Šeima užaugino dvi dukras.

1967 – 1990 m. dirbo Vilniaus elektros tinkluose dispečeriu, tarnybos viršininku, vyr. inžinieriaus pavaduotoju.

1990 m. Lietuvos energetikos ir elektrifikavimo gamybinio susivienijimo vyr. inžinieriaus pavaduotoju.

1992 m. paskirtas Lietuvos valstybinės energetikos sistemos pirmuoju generalinio direktoriaus pavaduotoju – vyriausiuoju inžinieriumi.

1995 m. tapo AB „Lietuvos energija“ generalinio direktoriaus pirmuoju pavaduotoju.

Nuo 2008 m. - Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas.

Veikla „Lietuvos Energijoje“:

- Lietuvos- Lenkijos tinklų sujungimo studijų vadovas.

- Lietuvos- Švedijos tinklų sujungimo galimybių studijų vadovas.

- Naujos atominės elektrinės pagrindinės studijos vadovas.

- 1994 m. Vašingtone pasirašė trišalę 5-erių metų trukmės bendradarbiavimo sutartį su JAV USEA, ALABAMA POWER ir Lietuvos Valstybine energetikos sistema bei kuravo šį projektą.

- Buvo pranešėjas apie energetiką įvairiose tarptautinėse konferencijose, iš jų 1995 m. Vašingtone, Pasaulio energetikos tarybos kongresuose: Sidnėjuje 2004 m., Hiustone 1998 m. bei daugelyje Europoje organizuotų konferencijų.

Veikla kitose organizacijose:

- Eurelectric (Briuselyje) direktorių tarybos narys 2000 - 2011 m.

- Lietuvos energetikos instituto tarybos narys nuo 2004- 2006 m.

- Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto narys.

2005 m. apdovanotas energetikų Garbės ženklu.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Laimą, dukras Eglę ir Editą, jų artimuosius bei visus jį pažinojusius.