Vladas Buinevičius

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

BuinevičiusV.jpg Buinevičius Vladas gimė 1934 m. gruodžio 3 d. Tautgailių k.,Papilės vals., Šiaulių aps., ūkininkų šeimoje. Tėvas Antanas Buinevičius (Banys) 1918m. buvo Lietuvos savanoris. o pasibaigus karui užsiėmė statybom. Motina Ona Kardinskytė mokytojavo Smurgių kaimo mokykloje. 1932m. jie sukūrė šeimą. Paveldėjo tėvų žemę ir ūkininkavo iki 1946 m. gegužės mėn. 21d. Tą dieną jų ūkis buvo išbuožintas sovietų. Tėvai palaidoti Žarėnų -Latvelių kapinėse.

1945 m. mokėsi Kuršėnų gimnazijoje. Baigęs 9 klases, įstojo į geležinkelininkų mokyklą Nr.3,įsigijo garvežio mašinisto padėjėjo specialybę, ir baigė Kauno darbo jaunimo mokyklą Nr.7. 1954-,1959 m. studijavo Leningrado geležinkelio transporto institute, įgijo inžinieriaus energetiko kvalifikaciją.

1959 m. dirbo Lietuvos geležinkelių valdyboje inžinieriumi. 1961m. dirbo Vilniaus staklių gamybos technikume elektrotechnikos dėstytoju, vakarinio skyriaus vedėju. Nuo 1961 m. rugsėjo mėn. 9 d. pradėjo dirbti Lietuvos VGEEV relinės apsaugos tarnyboje. 1963 m. buvo pervestas darbui į Šiaulių elektros tinklų aukštos įtampos skyrių meistro pareigoms. 1966 -1969 m. skyriaus viršininko pavaduotojas. 1974 - 1974 m šio skyriaus viršininkas, 1974 –1986m. direktoriaus pavaduotojas. 1986 - 1999 m. direktorius. Į pensiją išėjo1999m. Aktyviai dalyvavo pirmosios Lietuvoj330 kv. pastoties Šiauliuose paleidimo,derinimo ir rekonstrukcijos darbuose. 1997 m. buvo išrinktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu. 2000m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose Dainų rinkimų apygardos Nr.7 komisijos pirmininkas. Vaikystėje ir jaunystėje dalyvavo rezistentų susitikimuose. Vedęs, žmona Regina, sūnus Arvydas, duktė Asta. Visi gyvena Vilniuje. Už gerą darbą apdovanotas medaliu, energetikos žymūno ženklu Buinevicius.jpg


Šiaulių elektros tinklų 1986 m. darbuotojų grupinė nuotrauka Vaizdas:Nuotrauka1986.pdf