Vidmantas Dominykas Bakšys

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Baksys.jpg
Vidmantas Dominykas Bakšys gimė 1938 m. rugpiūčio 4 d. Kaune. 1941 m. šeima persikėlė gyventi į Asmalų k., Kuktiškių vls., Utenos aps.

1956 m. baigė vid. mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą. 1961 m. baigė institutą ir buvo paskirtas dirbti į Lietuvos VRE statybos valdybą meistru. Vėliau dirbo darbų vykdytoju, vyr. darbų vykdytoju, nuo 1971 m. tapo vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo 1985 m. - Kaišiadorių HAE statybos valdybos viršininkas, direktorius, vėliau AB "Kruonio HAE statyba" direktorius.

2006 m. išėjo į pensiją. Mirė 2016 m. birželio 2 d. palaidotas Petrašiūnų kolumbariume.

Eilės, skirtos Vidmantui

Kai laikas širdies laikrodį sustabdo,
Ir pakabina atminties sode,
Nesigailėkim to, ko nepakeisim,
Dėkokime už tai, kas liko širdyje.
Geri darbai, gražios akimirkos ir žodžiai,
Ragautas džiaugsmas ir gyvenimo druska,
Tegu šilti prisiminimai, tarsi žiedlapiai rasoti.
Papuošia liūdesį ir gydo širdies skausmą.