Stanislovas Barkus

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
BarkusS.jpg
STANISLOVAS BARKUS gimė 1939 m. liepos 14 d. Šarkės k. Skuodo raj. valstiečių Bronislovo Barkaus (1900-1983) ir Rozalijos Mažonaitės-Barkienės (1904-2005) šeimoje. Augo kartu su dviem vyresniais broliais ir jaunesne sesute. Tėvas buvo Lietuvos kariuomenės savanoris. 1920 m., kovojo su lenkais prie Žiežmarių, pasistatė namą Klaipėdos Melnragėje. 1939m. su savo kariauna į Klaipėdą atplaukus Hitleriui ir pareikalavus žemaičių išsikraustyti iš Klaipėdos krašto, tėvai paliko Klaipėdą, persikėlė į lietuviško Kretingos raj. Želvių km., o 1945 m., iš Klaipėdos krašto daugumai būrų pasitraukus į Vokietiją, persikėlė į Klaipėdos raj. Nimerzatės (Nemirsetos) km. šalia Palangos. Brolis Pranas Barkus (1930-2001) po septynių Palangos gimnazijos klasių 1948 m. buvo areštuotas už priklausymą Lietuvos partizanams, nuteistas 25 metams ir ištremtas į Bratsko geležinkelio lagerius. Mirus Stalinui buvo paleistas, į Lietuvą grįžo 1956 m., sukūrė šeimą ir dirbo kolūkyje statybininku. Brolis Kazimieras Barkus (1928-2012) baigė Palangos gimnaziją ir įstojo į Kauno technologijos universitetą, bet po brolio Prano arešto buvo pašalintas kaip politiškai nepatikimas. Grįžęs iš studijų sukūrė šeimą ir dirbo valsčiaus sekretoriumi, vėliau – Kretingalės apylinkės pirmininku bei seniūnu. Sesuo Zita Barkutė-Dirgėlienė (1941-2004) baigė Klaipėdos buhalterinį technikumą, ištekėjo, ir dirbo Klaipėdos raj. ūkio buhaltere iki mirties.

Stanislovas 1946 m. pradėjo lankyti Nimerzatės kaimo pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Palangos vidurinėje mokykloje. Mokydamasis vidurinėje aktyviai dalyvavo jaunųjų technikų būrelio darbe. Savarankiškai pasiruošęs Vilniuje išlaikė egzaminus ir įgijo kinomechaniko specialybę. Baigęs vidurinę mokyklą vienerius metus dirbo laisvai samdomu kino-radijo mechaniku kariniame dalinyje. 1959m. įstojo į tuometinį Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultetą. Pagal tuometinę studentų mokymo programą dienomis pusantrų metų teko dirbti Kauno Petrašiūnų VRE šaltkalviu, tekintoju ir šaltkalviu elektriku, o vakarais klausyti paskaitas. Vėliau, baigus gamybinę praktiką, dirbo fizikos laboratorijos laborantu, demonstravo mokomuosius kino filmus studentams.

1964m. baigęs institutą ir įgijęs inžinieriaus-elektriko kvalifikaciją buvo paskirtas į Lietuvos elektrinę Elektrėnuose. Elektrinėje dirbo elektros ceche budinčiuoju elektromonteriu, vėliau ėjo cecho pamainos viršininko-budinčiojo inžinieriaus, remonto tarnybos elektros baro vyresniojo meistro, kapitalinės statybos skyriaus inžinieriaus, tobulinimo ir kontrolės tarnybos elektros įrengimų vyriausiojo specialisto pareigas. Dirbdamas elektrinėje vakarais 8 metus dėstė KPI Elektrėnų filiale ir Elektrėnų vakariniame energetikos technikume, išlaikė KPI kandidatinius egzaminus ir paruošė technikos mokslų kandidato darbą.

Nuo 1988m. S. Barkus – Lietuvos elektrinės vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei, o nuo 1991 m. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės vyriausiasis inžinierius–direktoriaus pirmasis pavaduotojas. Savo technines žinias ir patirtį jis panaudojo statant , montuojant bei paleidžiant visus keturis 200 MW Kruonio HAE agregatus.

Stanislovas visose pareigose buvo darbštus, kruopštus, atsakingas už pavestą darbą. Už gerą darbą ne kartą apdovanotas įvairių institucijų garbės raštais, atminimo medaliais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Seimo pirmininko padėkomis. 2009 m. vasario 25 d. S. Barkus po 45 metų darbo Lietuvos energetikoje išėjo į pensiją.

1964m. Stanislovas sukūrė šeimą su iš tremties Irkutsko krašte grįžusia Elena Valatkaite (1940). Elena dirbo Lietuvos elektrinės profilaktoriume iki pensijos. S.Barkus mėgsta meistrauti, dirbti sode, išvykas į gamtą.

Barkai užaugino sūnų Arūną (gim. 1965 m.) ir dukterį Danutę (gim.1967 m.). Sūnus baigė VU medicinos fakultetą, apgynė medicinos mokslų daktaro laipsnį ir dirba docentu VU medicinos fakultete. Duktė baigė Kauno profesinį technikumą ir įgijusi siuvėjos–sukirpėjos specialybę dirbo Elektrėnų organizacijose.

Paruošė sūnus Arūnas Barkus ir Algis Viktoras Mekas 2019-05-15


Barkusturbina.png
Elektrikas S. Barkus (kairėje) ir turbinistas B.Tarulis prie 150 MW Lietuvos elektrinės turbogeneratoriaus pusmovės.
ŠeimaBarkus.png
Foto apačioje S. Barkui 60 m. Iš kairės: Stasys, jo žmona Elena, dukra Danutė, sūnus Arūnas