Senjorai pažymėjo Vilniaus šilumos tinklų 60-metį kavinėje "Žibutė"

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Lietuvos energetikų senjorų klubo inciatyva 2018.11.21 kavinėje "Žibutė" buvo susirinkę VŠT veteranai:
Kvietimas - VŠT60.jpg
Kazimieras Jasnauskas, Anatolij Paramonov, Vytautas Maciulevičius, Antanas Černiauskas, Ilja Bylinskij, Vilius Šaduikis, Juozas Abaravičius, Aleksandr Voloskov, Kęstutis Barzdenis, Vytautas Jackūnas, Albinas Rutkauskas, Vytautas Čenys, Rimantas Ivaška, Giedrius Rudokas, Laimis Karvelis, Gintaras Marčiukaitis, Alfonsas Jurėnas, Marijan Burinskij, Romualdas Pocius, Alfredas Jasinevičius, Jonas Grigūnas, Bronius Pladas, Jan Gluškevič, Jonas Burbulis, Vytautas Stasiūnas, Romas Namajuška, Sigitas Cibulskas, Vaclovas Šostakas, Vytautas Švogžlys, Algis Rulys, Gintaras Marcinkevius, Elvyra Kondrotaitė, Stasė Dindienė, Jūratė Miknienė, Virginija Jurkevičienė, Vaiva Jegelevičienė, Vanda Berlinskienė, Janina Šalkevičienė, Gražina Gaižauskienė, Irma Kimantienė, Svetlana Perjilova, Rima Urbonienė, Aušra Minkevičiūtė, Violeta Toliušienė, Gražina Petrauskienė, Dalia Norkeliūnienė, Ramūnė Ratkevičienė.
DSC01301.png

Vietoje ugningų kalbų:

Kas pasodino mus prie šito ilgo stalo?

Kas sukvietė į šitą šventę mus čionai?

Kodėl mums reikia šitų taurių ir bokalų?

Kodėl mes čia, o ne kitur nūnai?

Gal maga mums paišdykaut truputį -

Taip, kaip jaunystėj šėldavom kadais?

O gal tik nekaltai drauge pabūti

Su savo išmintim rimtais veidais?

Nereikia mums jau premijų. Nereikia

Nei padėkų, kurių, žinia, jau ir nebus.

Tik reikia mums, labai mums reikia

Bičiulių paramos ir atjautos.

Nereikia mums pasiutpolkių, kankanų,
VŠT kolektyvas-0.jpg


Tik valso ritmo, tik dainos tylios -


Pakelkime taures svaigaus šampano

Už VŠT ir savo bičiulius.


Pakelkime taures, kad šita šventė


Suteiktų mums jėgų ir paskatų


Su nuotaika jaunatviška gyventi

Ir džiaugtis, ir ... liūdėt kartu!