Saulius Kutas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
KutasS.jpg
KUTAS Saulius Aloyzas Bernardas gimė 1935 m.birželio 21 d. Kupiškyje, muzikos mokytojo - vargonininko ir pradinių klasių mokytojos šeimoje.1938 m. šeima persikėlė gyventi į Kėdainių apskrities Šėtos miestelį. 1953 m. baigė Šėtos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, kurį baigęs, 1958 m. pradėjo dirbti Lietuvos energetikos sistemoje. Pirmosios pareigos - Dispečerių tarnybos režimų inžinierius,vėliau dispečeris, tarnybos viršininkas. 1969 - 1972 m. buvo Energijos realizavimo įmonės direktorius, nuo 1972 iki 1990 m. - Vyriausiosios gamybinės energetikos ir elektrifikavimo valdybos vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas. Rašė straipsnius spaudoje, rengė ir skaitė pranešimus konferencijose, leido knygeles elekrotechninių režimų, elektros tinklų valdymo, jų automatizavimo ir telemechanizavimo, elektrosaugos, energijos tausojimo klausimais. Jų būtų daugiau kaip 40. Vertė iš rusų kalbos Elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo, elektrosaugos taisykles, redagavo daugelį energetikos norminių teisės aktų. Taip prisidėjo prie energetikos lietuviškos terminologijos įtvirtinimo. 1990 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir įsteigus Energetikos ministeriją, paskirtas ministro pavaduotoju. Jam, kartu su ministru Leonu Ašmantu teko atstovauti Lietuvai Madride įvykusiame PET kongrese. Nuo 1996 m. kovo 1 d. iki gruodžio 16 d.- energetikos ministras. Tuo metu jam teko daug bendrauti su Ignalinos atominės elektrinės vadovais, suprasti jos problemas bei technologiją. Užimdamas šias pareigas ir siekdamas Lietuvos energetikos atvirumo, bendravo su tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių pareigūnais, užsienio bendrovių ir įmonių specialistais, Vyriausybės įgaliotas, pasirašė tarptautinius ir tarpvalstybinius susitarimus. Panaikinus Energetikos ministeriją, nuo 1997 m. dirbo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininku. 2006 m. liepos 1d. išėjo į pensiją.

Aktyvus Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, Europos branduolinės energetikos draugijos, Tarptautinės energetikos ekonomistų asociacijos, Lietuvos energetikos senjorų klubo dalyvis, buvo žurnalo "Mokslas ir technika" redkolegijos narys. Apdovanotas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi, PET Lietuvos komiteto Garbės ženklu. Dukros: Eglė (gim. 1961 m.) - chemikė, Saulė (gim. 1971 m.) - gydytoja , medicinos mokslų daktarė.

Pridedamas S. Kuto leidimas į PET kongresą Madride:Kutas-PET.jpg