Sarapinas Žala

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

ŽALA Sarapinas gimė 1932 m. lapkričio 8 d. Šileikėnų k., Alantos vis., Utenos aps., ūkininkų šeimoje. 1943 m. baigęs Apankiškių pradžios mokyklą, įstojo į Molėtų gimnaziją, o baigęs vieną jos klasę 1946 m. perėjo į Utenos vidurinę mo¬kyklą. 1964 m. baigė Vilniaus politechnikumą, žemės ūkio elektrifikavimo specialybę, ir įgijo elektriko techniko kvalifi-kaciją. Energetikos sistemoje pradėjo dirbti nuo 1959 m. ba¬landžio 6 d. elektromonteriu. 1963 m. lapkričio 21 d. paskir¬tas Vilniaus miesto kabelinio ryšio linijų rajono meistru. Nuo 1980 iki 1997 m. ėjo elektros tinklų inžinieriaus pareigas. Tai aukštos kvalifikacijos specialistas. Už gerą ir sąžiningą darbą ne kartą apdovanotas garbės ir padėkos raštais. 2000 m. išėjo į pensiją. Gyvena Vilniuje.