Rūta Jundienė

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

JUNDIENĖ Rūta gimė 1942 m. vasario 5 d. Pjaulių k., Plun¬gės vis., Telšių aps., valstiečių šeimoje. 1959 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą, 1962 m. - Kauno politechnikumą ir įgijo elektrinių, elektros tinklų ir sistemų techniko elektriko kvali¬fikaciją. 1968 m. balandžio 16 d. pradėjo dirbti Vilniaus elekt¬ros tinklų Širvintų rajono elektros tinkluose inžiniere. Nuo 1972 m. paskirta Širvintų rajono dispečerių grupės dispečere. Dirbo vadovaujančiąja dispečere. Nuo 1978 m. perkelta į cent¬rinę dispečerių tarnybą dispečere. Šiuo metu dirba Vilniaus ET dispečerinio valdymo grupės inžiniere.