Pranas Šimkus

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Šimkus.jpg
Pranas Šimkus gimė 1921 m. spalio 27 d. Tarailių k., Tauragės vals., Tauragės aps. ūkininkų Augustino Šimkaus ir Agotos Valantiejūtės šeimoje. 1928 m. pradėjo mokytis pradinėje mokykloje, kurią baigęs įstojo į Tauragės gimnaziją. 1940 m.,baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Mokėsi karo ir pokario metais, todėl ne kartą teko pėsčiom eiti iš Kauno į Tauragę ir atgal. 1947 m. baigęs VDU įgijo inžinieriaus energetiko kvalifikaciją. Grįžęs į Tauragę metus dirbo pramonės kombinato vyr. inžinierium. 1949 m. pradėjo dirbti Šiaulių elektros tinkluose. Jis buvo pirmas diplomuotas inžinierius Šiaulių elektros tinkluose. Dirbo įvairiose pareigose: nuo 1952 m. aukštos įtampos skyriaus viršininku, nuo 1962 m. gamybinio-techninio skyriaus viršininku, nuo 1974 m. centrinėje dispečerinėje tarnyboje. 1992 m. kovo 31 d. išėjo į pensiją.

Žmona Irena Bruklytė tos pačios specialybės dirbo Miestų statybos projektavimo institute grupės vadove.

Šeimoje gimė du sūnūs Pranas ir Sigitas.

Nuo 2000 m. gyveno Vilniuje.

Mirė 2007 m. sausio mėn. 4 d.