Povilas Balčiūnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Balciunas.jpg

POVILAS BALČIŪNAS gimė 1927- 06- 27 Šiauliuose. 1934–1940 mokėsi Vinco Kudirkos pradžios mokykloje, 1940–1943 mokėsi Šiaulių vidurinėje amatų mokykloje, kurią baigęs įgijo šaltkalvio automechaniko ir elektriko profesijas. 1943–1946 dirbo pagal įgytas profesijas. 1946 m. įstojo į Kauno politechnikumą, kurį su pagyrimu baigė 1950 m. ir įgijo techniko elektriko kvalifikaciją. 1950–1951 – Klaipėdos valstybinės elektrinės vyresnysis elektromonteris ir budintysis inžinierius stažuotojas.

1951 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą, aktyviai dalyvavo SMD veikloje. Su pagyrimu baigęs institutą 1956 m. įgijo elektros stočių ir sistemų specialybės inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. 1951–1958 – fabriko Kauno audiniai budintysis elektrikas, vyresnysis meistras ir pastočių grupės viršininkas. Čia dirbant buvo sukurti pirmieji du išradimai. 1958–1968 – Vilniaus lengvosios pramonės projektavimo-konstravimo biuro Puntukas nestandartinių automatikos įrenginių konstravimo skyriaus viršininkas. Tai buvo intensyvios kūrybinės veiklos laikotarpis. Sukurta eilė naujų išradimų, pagal kuriuos pagaminta struktūrinių verpalų mašinų Elastik ir Gofron pirmieji pavyzdžiai.

Dirbdamas Vilniuje mokėsi KPI neakivaizdinėje aspirantūroje (vadovas Petras Baskutis). 1968 m. buvo pakviestas dirbti docentu KPI Bendrosios elektrotechnikos katedroje. 1970 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Puslaidininkinis dažnio keitiklis liuminescenciniam apšvietimui". Docento vardas suteiktas 1973 m. Sukurtas ir pagamintas pirmasis SSRS eksperimentinis 1050 Hz, 32 kV·A aukšto dažnio pramoninio apšvietimo įrenginys. 1980–1985 sukurta originali aukšto dažnio kvazistabilios srovės sistema, kuri buvo patentuota SSRS, JAV, Kanadoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. 1986 m. sukurtas, pagamintas ir pramoninėmis darbo sąlygomis išbandytas 16 kVA 400 Hz kvazistabilios srovės sistemos gatvių apšvietimo įrenginys su natrio lempomis ir su galimybe reguliuoti tų lempų šviesos srautą. 1986 m. bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto kvantinės elektronikos katedra ir lazerinių tyrimų centru buvo vykdomi tyrimo darbai . Buvo sukurta lazerinių maitinimo šaltinių PLAZMAK-1, -2, -3, -4, -5 modifikacijų gama. Modifikacija 3 (4) naudota Lietuvoje serijomis gamintuose medicininiuose lazeriniuose skalpeliuose-koaguliatoriuose MEDULA-3, -4. Kitos modifikacijos naudotos mokslinių tyrimų preciziniams lazeriams.

Per visą veiklos laikotarpį yra sukūręs ir įdiegęs 26 išradimus ir užsienio patentus. 1987 m. apdovanotas SSRS aukštojo mokslo žymūno ženklu ir Liaudies ūkio parodos aukso medaliu. Tais pat metais LSSR LŪ parodoje kartu su bendradarbiais įvertintas pirmąja premija. Per kūrybinės veiklos laikotarpį Povilas Balčiūnas parengė habilituoto daktaro disertaciją Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių sukūrimas ir tyrimas, kurią apgynė 1994 metais. Profesoriaus vardas jam suteiktas 1995 m. Povilui Balčiūnui vadovaujant buvo apgintos R. Masiulio, G. Petrausko, S. Sakalausko disertacijos. 2000 m. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete buvo įkurtas Atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų centras. Povilas Balčiūnas iki 2007 m.buvo jo mokslinis vadovas, įkūrėjas ir direktorius. 2000 m. įkūrus Lietuvos taikomųjų mokslų akademiją Povilas Balčiūnas buvo pakviestas dalyvauti jos veikloje. Jis yra daugiau kaip 180 mokslinių straipsnių ir 12 metodinių leidinių autorius ir bendraautorius.

Mirė P. Balčiūnas 2019-07-05. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Parengta pagal „Elektros inžinerijos katedrai – 90“ A. Bačauskas. Red. Vyt. Miškinis