Petras Švenčianas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Doc. dr.Petras Švenčianas,technikos mokslų daktaras, KPI prorektorius neakivaizdinio ir vakarinio mokymo reikalams (1963-1975), Šiluminės energetikos katedros vedėjas (1974-1985), Mechanikos fakulteto dekanas (1980-1992), gimė 1934 m. Panevėžyje, 1953 m. baigė KPI ir dirbo Šiluminių variklių katedroje asistentu 1960 paskirtas naujai organizuoto KPI neakivaizdinio skyriaus vedėju 1963-75 m. Prorektorius neakivaizdinio ir vakarinio mokymo reikalams Mokėsi Fizikinių techninių energetikos problemų instituto aspirantūroje ir 1970 apgynė daktaro disertaciją, nuo 1979 m. docentas Nuo 1980 iki 92 m. Mechanikos fakulteto dekanas Katedroje organizavo kuro deginimo su minimaliu toksogenų išmetimu mokslinio tyrimo kryptį, su bendraautoriais yra paskelbęs virš 80 mokslinių straipsnių Dirbdamas katedroje parašė ir išleido vadovėlius „Biosferos apsauga šiluminėje technikoje“ (1994) ir „Kuro degimo teorijos pagrindai (2004), mokomąsias knygas „Energetinio objekto mazuto ūkis“ (1992) ir „Termodinamika ir šilumos mainai“ (1994 anglų kalba) yra vadovėlių „Šiluminė technika“ (1993) ir „Šiluminė technika“ (1997), mokomosios knygos „Energetinio objekto dujų ūkis“ (1995) bendraautorius. Būdamas pensijoje palaiko glaudžius ryšius su katedra, kartu su doc. A.Adomavičiumi paruošė ir išleido vadovėlį “Inžinerinė termodinamika

Mirė 2017-07-02.