Nuotraukos su personalijom

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Lietuvos energetikos sistemos įmonių vadovai palydi Justiną Nekrašą, išvykstantį į Maskvą dirbti TSRS Energetikos ministro pavaduotoju (1970):

Aktyvas.jpg


Pirma eilė: Vladas Grigaravičius-Termifikacijos valdybos viršininkas, Algirdas Stumbras-VEEV vyr. inžinierius, Justinas Nekrašas-VEEV viršininkas, Juozas Jaraminas-Utenos ET direktorius, Alfredas Petravičius-EST vyr. inžinierius, Vytautas Poznanskis-EST valdytojo pav.,Jonas Kniukšta-Klaipėdos ET direktorius. Antra eilė: Rimvydas Dargužis-EST Kauno SMV viršininkas, Pranas Matukonis-VEEV viršininko pav.,Antanas Gruodis-VEEV viršininko pav.,Juozas Ankudavičius-Vilniaus ET direktorius, Rudolfas Klajumas-Alytaus ET direktorius, Vasilij Bukatin-Vilniaus ŠT direktorius, Vaclovas Šiaučiūnas-Panevėžio ŠT direktorius, Simonas Šimkūnas-EST valdytojas, Kazys Žvirblis-Šiaulių "Elgos" direktorius. Trečioji eilė: Michail Krajevskij, Vytis Šlekys-EST Vilniaus MK viršininkas, Jonas Volskis-VEEV viršininko pav., Jonas Randakevičius-Kauno ET direktorius, Stasys Žarskis-Energetikų profsąjungos pirmininkas, Bronius Zapalskis-Panevėžio ET direktorius, Antanas Šležas-Kauno ŠT direktorius, Vytautas Petrulis-Klaipėdos VRE direktorius, Juozas Pauliukaitis-EST Šiaulių SMV viršininkas, Vytautas Uleckas-Termofikacijos valdybos vyr. inžinierius, Aleksandr Markin-Vilniaus TE direktorius, Kęstutis Šumacheris-Alytaus ŠT direktorius, Jonas Uldinskas-Kapsuko SMV viršininkas. Ketvirtoji eilė: Viktoras Merkys-EST valdytojo pav.,Mykolas Monkevičius-Kauno HE direktorius, Bronius Makštutis-Rekyvos VRE direktorius, Teodoras Bitinas-EST Anykščių SMV viršininkas, Povilas Uogintas-EST valdytojo pav., Rimvydas Jakubonis-EST Petrašiūnų SMV viršininkas, S. Milvydas-EST Klaipėdos SMV viršininkas, Erikas Sapožnikovas (Brasiūnas)-Šiaulių ET direktorius.

Energetikos sistemos Dispečerine tarnyba (1988):

Dispečerinė tarnyba-1988.jpg

Iš kairės I eilė: Jonas Valiukonis, Pranas Bielevičius, Juozas Martusevičius, Algirdas Stumbras, Saulius Kutas, Zenonas Kėkštas, Česlovas Cemnolonskis. II eilė: Augustinas Kisielius, Ada Vadapalienė, Ramūnas Bikulčius, Kazimieras Nalivaika, Eugenija Adomavičienė, Vitulis Petras Valeika, Sigitas Smilgevičius, Dalė Gailiūšaitė, Donatas Bičiūnas, Pavelas Kuznecovas. III eilė: Algimantas Žilinskas, Juozas Paltanavičius, Vidas Nauckūnas, Drąsutis Pekšys, Ksaveras Juškauskas, Arūnas Vasilis-Vasiliauskas, Stanislovas Jadzgelevičius, Vaclovas Poderys, Juozas Preikšaitis, Algirdas Dragūnas AB "Lietuvos energija" vadovai - 1998:

Valdyba.jpg

Iš kairės į dešinę: Gen. dir. pav. Vladas Paškevičius, gen. dir. pav. Algimantas Nemira, Gen dir. Anzelmas Bačauskas, gen. dir. pav. Virmantas Jurgaitis, gen. dir. pav. Arnoldas Linkevičius vyr. finansininkas Sigitas Baranauskas, gen. dir. pav. Virginijus Vinciūnas, gen. dir. pav. Zenonas Ružinskas.

Picture 003.jpg
AB Rytų skirstomieji tinklai vadovai Valstybinėje energetikos inspekcijoje 2007 m. Iš kairės: Romualdas Mažeika, Vidmantas Macevičius, Rimantas Milišauskas, Vytautas Miškinis, Valdas Bancevičius, Vitas Blažauskas, Jonas Šlaičiūnas, Jurgis Dumbrava.