Mamertas Lazauskas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

LAZAUSKAS Mamertas gimė 1940 m. balandžio 25 d. Abu- galių k., Daugėliškio vis., Švenčionių aps., ūkininkų šeimoje. 1965 m. baigė Vilniaus politechnikumą, žemės ūkio elektrifi¬kacijos specialybę, ir įgijo techniko elektriko kvalifikaciją. Vilniaus elektros tinkluose pradėjo dirbti nuo 1966 m. sausio 24 d. meistru, vėliau tapo vyresniuoju meistru. Per visą savo dar¬bo laiką pasižymėjo kaip darbštus, sumanus, geras racionali-zatorius, aktyvus visuomenininkas, sportininkas. Už gerą dar¬bą ir aktyvų visuomeninį darbą buvo daug kartų apdovanotas garbės raštais ir padėkomis.

Mirė 1992 m. kovo 12 d. Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.