Kostas Monstvilas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Monstvila.jpg
Kostas Monstvilas gimė 1931 m. balandžio 3 d. Skuodo raj. Būdvietės kaime Kretingos apskr. Jo tėvas, taip pat Kostas Monstvilas, dirbo gaisrinės viršininku. Kartu su mama Monstviliene – Bagdonavičiūte, kuri darbavosi namuose, augino penkis vaikus – du brolius ir tris seseris. Mokėsi Skuodo vid. mokykloje, kurią baigęs 1952 m. įstojo į Kauno Politechnikos instituto mechanikos fakultetą. Studijavo šiluminės energetikos specialybę. 1957 m. baigęs studijas įgijo šiluminės energetikos inžinieriaus – mechaniko kvalifikaciją. Kadangi studijų metu buvo labai darbštus, jam buvo išduotas diplomas ,,Su pagyrimu‘‘. 1957 – 1960 m. dirbo Klaipėdos zonos pramonės ir kasybos darbų saugumo priežiūros inžinierium – kontrolierium. 1960 m. perėjo dirbti į Klaipėdos VRE gamybos ir technikos skyriaus viršininku. 1963 m. buvo paskirtas Klaipėdos VRE vyriausiu inžinieriumi. Jo vadovavimo techninei įmonės politikai metu,buvo rekonstruoti katilai ir turbinos, pakeista kuro rūšis, pagrindine kryptimi tapo termofikacija. Nuolat buvo renkamas miesto tarybos nariu, joje vadovavo komunalinių klausimų komisijos darbui. Jo kvalifikuoti siūlymai buvo priimami teigiamai, ir jie skatino spartų miesto vystymąsi. Termofikacijos plėtimąsis Klaipėdoje pirmavo tarp didžiųjų Lietuvos miestų.

Tai buvo pretekstu VGEE valdybai siūlyti K. Monstvilui vykti į Kauną dirbti termofikacinės elektrinės vyriausiuoju inžinieriumi. Kadangi tai buvo aukštesnio lygio pareigos, geresnis uždarbis, pasiūlytos geresnės gyvenimos sąlygos, po ilgokų dvejonių jis sutiko su pasiūlymu, ir 1982 m. buvo paskirtas Kauno TE vyr. inž. Nežiūrint gana sudėtingų sąlygų darbe, jis vyriausiuoju inžinierium dirbo 11 metų. Dėl nuolatinės įtampos darbe, sveikatos problemų , 1993 m. paprašė perkelti į gamybos – technikos skyrių, o po poros metų į remontų paruošimo tarnybos viršininkus. 2000 m. gale išėjo į pensiją.

Tiek Klaipėdos, tiek Kauno energetikoje K. Monstvilas padarė labai daug įsimintinų ir vertingų darbų. Savo patirtimi jis dalinosi tiek vietinėje žiniasklaidoje, tiek specialiuose sąjunginiuose leidiniuose. Už ilgametį, nepriekaištingą darbą buvo apdovanotas keliais ordinais ir medaliais, prezidento A. Brazausko, miestų vadovų padėkos raštais. 1981 m. jam suteiktas Lietuvos Nusipelniusio inžinieriaus vardas.

Laisvalaikius Kostas su žmona Danute, kuri buvo gydytoja dažniausiai praleisdavo gamtoje, abu buvo aktyvūs sodininkai. Šeimoje užaugo dvi dukros ir trys anūkai.

Sunkiai susirgęs K. Monstvilas mirė 2010 m. rugsėjo 12 d. Palaidotas Kauno raj. Ledos kapinėse.


Paruošė dukra Vilija Kapačiauskienė ir Vytautas Petrulis