Klubo skelbimai ir naujienos

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Elektrėnų veteranai informuoja, kad mirė veteranas energetikas Rimantas Lyberis. Atsisveikinimas Vilniuje, Olandų g., 5 salėje, 07-22 d.10val.Laidotuvės 07-22 d.14val. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Rimanto Lyberio šeimai ir jo artimiesiems.

Sveikiname ilgametį Lietuvos elektrinės vyr. inžinierių Viktorą Meką su 90 metų jubiliejumi. Iškilminga šventė įvyko Elektrėnuose liepos 10 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algio_Viktoro_Meko_90_metų_jubiliejaus_šventė

Su giliu liūdesiu pranešame, kad gegužės 13 d. po sunkios ligos eidamas 93-sius metus mirė energetikos veteranas Zenonas Kėkštas. Atsisveikinimas Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose Antakalnio g. gegužės 14 d., pirmadienį, nuo 17 val. Laidotuvės gegužės 15 d., antradienį, 15 val. Biografija: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Zenonas_Kėkštas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė ilgametis Kauno šilumos tinklų (dabar AB „Kauno energija“) generalinis direktorius t. m. daktaras Antanas Šležas. Urna su velionio palaikais bus pašarvota laidojimo namuose „Rimtis“, Žemuose Šančiuose, Kaune, A.Juozapavičiaus pr.1 (ant Nemuno kranto), gegužės 11 d. (penktadienį) nuo 17:00 val. Laidotuvės įvyks gegužės 12 d. (šeštadienį), 15:00 val.

Nekrologas: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Antanas_Šležas


Lietuvos energetikų senjorų klubas 2017.04.17 šventė Energetikų dieną ir klubo 40 m. jubiliejų. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetiko_dienos_ir_muziejaus_40_metų_jubiliejaus_šventė,_2018.04.17


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2018 m. kovo 31 d. eidamas 70-uosius metus staiga mirė energetikos veteranas VIRGILIJUS VINCIŪNAS. Velionio biografiją žiūr.http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Virgilijus_Vinciūnas

Energetikos objektų statytojų klubas praneša liūdną žinią, kad š. m. kovo 20 d. staiga mirė gerbiamas energetikos veteranas Bronislovas Telyčėnas, kovo 22 d. palaidotas Rokantiškių kapinėse. Energetikos objektų statytojų klubas su giliu liūdesiu reiškia nuoširdžią užuojautą Bronislovo Telyčėno šeimai ir jo artimiesiems.

Br. Telyčėnas gimė 1934 m. gegužės 31 d. Pošiūnų k., Tverečiaus vls. Švenčionių aps. Mokėsi Pošiūnų pradinėje mokykloje, Švenčionių gimnazijoje. 1952 baigė Vilniaus prekybos technikumą, 1957 m. jis baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir įgijo finansų ir kredito ekonomisto specialybę. 1954-1964 m. dirbo Finansų ministerijos kontrolieriumi revizoriumi. Nuo 1964 m. dirbo Energetikos statybos treste darbo ir užmokesčio skyriaus viršininku, kartu daugelį metų dėstė Energetikos mokymo centre. Nuo 1996 m. dirbo AB“Lietuvos energija“ filiale „Tena“ ekonomikos skyriaus viršininko pavaduotoju. Už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą ne kartą apdovanotas Lietuvos energetikos ir elektrifikavimo gamybinio susivienijimo ir Energetikos statybos tresto garbės raštais. Būdamas pensininku Br. Telyčėnas išleido kelias savo eilėraščių knygeles.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos eidamas 76-sius metus mirė energetikos veteranas Jan Balinski. Plačiau apie Balinski: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jan_Balinski

Energetikos objektų statytojų klubas su giliu liūdesiu praneša, kad š.m. vasario 18 d. po sunkios ir ligos mirė energetikos veteranas Donatas Čeponis. Atsisveikinimas su velioniu Drauduvos Baltojoje salėje Panevėžyje, Basanavičiaus g. 75 (prie senųjų kapinių) nuo antradienio, vasario 20 d., 12 val. Laidotuvės Šilaičių kapinėse trečiadienį, vasario 21 d. Karstas išnešamas 13 val.

Donatas Čeponis gimė 1934 m. lapkričio 11 d. Pamalaišio k. Svėdasų vls. Rokiškio aps. 1954 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą hidrotechnikos statybos inžinieriumi ir pradėjo dirbti Anykščių statybos ir montavimo valdyboje meistru. Vėliau buvo Anykščių SKMK vyriausiu inžinieriumi, viršininku, Panevėžio MK direktoriumi, AB „Virgula“ generaliniu direktoriumi. Apdovanotas energetikos ir elektrifikacijos pirmūno ir kiais garbės ženklais, darbo veterano medaliu. Plačiau Lietuvos energetika III.

Energetikos objektų statytojų klubas su liūdesiu praneša -vasario 17 d. eidamas 88 metus, mirė klubo narys, Antanas Tautkus. Velionis bus pašarvotas vasario 19 d. 15 val. Vilniuje, Olandų gatvės laidojimo namuose. Atsisveikinimas ir laidotuvės vasario 20 d. 12.30 val. - Antakalnio kapinėse.

Antanas Tautkus gimė 1930 m. gruodžio 1 d. Panevėžio apskr. Krekenavos vals. 1951 m. baigė Krekenavos vid. mokyklą, 1951-1956 m. studijavo Kauno Politechnikos institute, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. Darbinę veiklą pradėjo Klaipėdos laivų statykloje, nuo 1958 m. - Panevėžio elektros montavimo valdybos darbų vykdytojas, nuo 1963 m. - Vilniaus mechanizuotos kolonos vyr.darbų vykdytojas, 1965 -1978 m. Energetikos statybos tresto projektinės grupės inžinierius, nuo 1978 m. - Statybos ministerijos "Orgtechstatybos" vyr. inžinierius. Nuo 1991 m. - pensininkas.


Su giliu liūdesiu pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos eidamas 91-sius metus mirė energetikos veteranas Donatas Kriščiukaitis. Atsisveikinimas Kaune laidojimo namuose Žukausko g. sausio 24 d., trečiadienį, nuo 16 val. Laidotuvės sausio 25 d., ketvirtadienį, 13 val.

Energetikos objektų statytojų klubas su liūdesiu praneša liūdną žinią - mirė klubo narys, nusipelnęs statybininkas Vytautas Paznanskis, spalio 30 d. bus pašarvotas Vilniuje, Olandų gatvės laidojimo namuose. Atsisveikinimas spalio 30 d. nuo 15 val. Energetikos objektų statytojų klubo nariai atsisveikinimui renkasi pirmadienį, spalio 30 d. 16 val. Laidojimo namuose. Laidotuvės antradienį, spalio 31 d. 13 val. (iš laidojimo namų) Saltoniškių kapinėse. Plačiau apie velionį: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vytautas_Paznanskis


Nusipelnusio energetikos veterano, ilgamečio Lietuvos elektrinės direktoriaus, Prano Noreikos 90 metų jubiliejaus šventė Elektrėnų kultūros namuose: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Prano_Noreikos_90_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97


Naujos knygos pristatymas "Mažoji hidroenergetika" įvyko Energetikų salėje 2017 m. spalio 11 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Knygos_%22Ma%C5%BEoji_hidroenergetika%22_pristatymas,_2017.10.11


Nusipelnusio energetikos veterano, Lietuvos energetikų senjorų klubo kūrėjo, Algirdo Stumbro 90 metų jubiliejaus šventė: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algirdo_Stumbro_90_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome energetikos veterano Alfrido Razmos. Plačiau apie Alfridą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Alfridas_Razma

  2017 m. liepos 27-28 dienomis Elektrėnų energetikos senjorų grupė Algio Viktoro Meko iniciatyva ir rūpesčiu apsilankė Klaipėdos energetiniuose objektuose. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Lietuvos_energetik%C5%B3_senjor%C5%B3_ekskursija_2017_m._%C4%AF_strateginius_energetikos_objektus_Klaip%C4%97doje

Apie knygos "Lietuvos energetika" VI t. išsakytų minčių apie šilumos ūkio istoriją pasekmes: http://www.lsta.lt/lt/events/view/704

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. liepos 2 d. eidamas 83-sius metus mire energetikos veteranas Petras Švenčianas. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Petras_%C5%A0ven%C4%8Dianas

Įvyko ekskursija į Kruonio HAE. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Senjor%C5%B3_klubo_organizuota_ekskursija_%C4%AF_Kruonio_HAE_(2017.06.14)

Netekome gerbiamo kolegos Fausto Juškos. Plačiau apie Faustą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Faustas_Ju%C5%A1ka

Netekome gerbiamo energetikos veterano Arimanto Dragūnevičiaus (2017.04.24). Plačiau apie Arimantą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Arimantas_Drag%C5%ABnevi%C4%8Dius

Informuojame, jog Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje www.lsta.lt patalpinta informacija apie 2017-04-21 d. LDK Valdovų rūmuose (Vilniuje) vykusią Lietuvos Energetikų dienos šventę, tiesioginė nuoroda: http://www.lsta.lt/lt/events/view/698 Visas šventės nuotraukas rasite čia: https://lstalt-my.sharepoint.com/personal/mantas_lsta_lt/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1c38f4e541e904bb79493d23035877be2&authkey=ATxvJgSHpgmJlvtxDfxT7wM

  Energetikų jubiliejinė šventė Rietave: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/125_m._%C5%A1vent%C4%97_Rietave

Lietuvos energetikų senjorų klubas šventė Energetikų dieną ir Lietuvos energetikos 125 metų jubiliejų. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetiko_dienos_ir_125_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97 Informacija LŠTA svetainėje: http://www.lsta.lt/lt/events/view/692

Įsteigtas Lietuvos energetikų senjorų klubo filialas Elektrėnuose. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_filialo_Elektr%C4%97nuose_steigimas


Netekome gerbiamo kolegos Kazio Trinkūno. Reiškiame gilią užuojautą žmonai Alinai, sūnums Juliui ir Karoliui bei artimiesiems. Plačiau apie Kazį Trinkūną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Kazys_Trink%C5%ABnas


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. vasario 22 d. eidamas 74-sius metus mirė energetikos veteranas, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius. Plačiau apie Vladą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vladas_Pa%C5%A1kevi%C4%8Dius


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. vasario 2 d. eidamas 76-sius metus mire energetikos veteranas Algimantas Kutas. Plačiau apie A. Kutą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algimantas_Kutas


LR Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Mokslų Akademijos apžvelgė Lietuvos pasiekimus ir uždavinius ES Energetikos sąjungoje. Dalyvavo klubo nariai: Stasys Bilys, Bronius Cicenas, Algirdas Dargužas, Saulius Kutas, Viktoras Mekas, Alfredas Sabaliauskas, Algirdas Stumbras, Vilius Šaduikis, Kazys Žilys. Plačiau: http://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministras-apzvelge-lietuvos-pasiekimus-ir-uzdavinius-es-energetikos-sajungoje


KVIEČIAME į naujos knygos "Lietuvos energetika" VI t. pristatymą gruodžio 19 d.(pirmadienį), 12 val. energetikų salėje (Juozapavičiaus g. 13). Dalyvaus knygos autoriai.

Knygos viršelis: Vaizdas:Virselis LE VIt..pdf; knygos turinys: Vaizdas:Turinys.pdf


2016 gruodžio 1 d. Danijos ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, LŠTA, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno technologijos universitetas organizavo konferenciją „Energijos efektyvumo kryptys Šiaurės šalyse ir Lietuvoje“.   Visą konferencijos medžiagą rasite: http://www.lsta.lt/lt/events/view/667  


Lietuvos energijos komiteto 80-mečio minėjimas įvyko Energetikos ir technikos muziejuje, 2016 m. rugsėjo 9 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Lietuvos_energijos_komiteto_80-metis


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 rugsejo 3 d. eidamas 83-sius metus mire energetikos veteranas Juozas Kvedaras. Plačiau apie J. Kvedarą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Juozas_Kvedaras


Apie incidentą Astravo atominėje elektrinėje - Sauliaus Kuto interviu: http://www.bns.lt/topic/887/news/50213015/


2016.07.14 Energetikos muziejuje Vilniuje buvo pagerbti iškilūs Lietuvos energetikai Kazys Žilys (80 m. jubiliejaus proga) ir Vytautas Miškinis (70 m. jubiliejaus proga). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_-_Vytauto_Mi%C5%A1kinio_ir_Kazio_%C5%BDilio_pasveikinimas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 m. birželio 2 d. eidamas 78 –ius metus mirė buvęs Kruonio HAE statybos vadovas Vidmantas Dominykas Bakšys. Plačiau apie velionį: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vidmantas_Dominykas_Bak%C5%A1ys

Sveikiname Alfonsą Kraujalį su 85-mečiu. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_valdybos_pos%C4%97dis_2016_m._gegu%C5%BE%C4%97

Sauliaus Kuto interviu apie atominę energetiką (2016 balandis): Vaizdas:Interviu.pdf

Apie Energetikų dienos šventę: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetik%C5%B3_diena_2o16

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 m. kovo 30 d. eidamas 79 –ius metus mirė buvęs ilgametis Panevėžio elektros tinklų vadovas Leonas Mikalajūnas. Plačiau apie Leoną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Leonas_Mikalaj%C5%ABnas

Sveikiname Leoną Urboną su gražiu jubiliejumi. Apie jubiliatą plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Leonas_Urbonas

Lietuvos energetikų senjorų klubo nariai dalyvavo svarstant ir pritarė PET Lietuvos komiteto vardu pasirašytam kreipimuisi į LR vyriausybę. Jo turinys: Vaizdas:KREIPIMASIS.pdf

Kaune (2015.12.16) atidengta memorialinė lenta energetikos objektų statytoju Jonu Velaniškiui. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jono_Velani%C5%A1kio_atminimo_lentos_atidengimas_Kaune_ir_Klubo_valdybos_pos%C4%97dis

Pasveikinti klubo nariai-jubiliatai: Juozas Jaraminas (90), Vilius Šaduikis (75), Kęstutis Šumacheris(75). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_sveikinimas_2015_m._lapkri%C4%8Dio_4_d.

Kvietimas vėlinėms 2015.10.21: Vaizdas:KVIETIMAS vėlinėms.pdf

Sveiki, mieli kolegos, Kviečiu į išplėstinį valdybos posėdį (lapkričio 25 d. trečiadienį, LITGRID patalpose, Juozapavičiaus g. 13) kuriame aptarsime numatomą leidinį "Lietuvos energetika" VI t. Kviečiu visus pasiruošti diskusijai ir pateikti savo pasiūlymus. Klubo valdybos vardu: Vilius Šaduikis


Kviečiame dalyvauti 2015 m. lapkričio 26 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Vilnius, Gedimino pr. 3, II a.) įvyksiančiame seminare – diskusijoje: „Elektros rinka Lietuvoje pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija“ Seminaras atviras visiems, besidomintiems energetikos politikos ir ekonomikos klausimais. Pageidautina išankstinė registracija iki lapkričio 25 d. el. paštu Lina.Murauskaite@lei.lt