Klubo skelbimai ir naujienos

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2017 m. liepos 27-28 dienomis Elektrėnų energetikos aštuonių senjorų grupė Algio Viktoro Meko iniciatyva ir rūpesčiu apsilankė Klaipėdos pastarųjų metų inovatyviuose energetiniuose objektuose. Susipažinta su Litgrid Klaipėdos 330/110 kV pastotėje įrengtu keitikliu, skirtu nuolatinės srovės 700 MW 450 km ilgio kabelio į Švediją prijungimui, šios aukštų parametrų įrangos eksploatavimo problemomis. Apsilankyta taip pat Suomių firmos Fortum šiukšlių deginimo katilinėje, kuri degina apie pusės Lietuvos išrūšiuotas pramonines ir buitines atliekas, šilumos energiją parduodama Klaipėdos energijai, o elektros energiją-per biržą elektros tinklams. Energetikos veteranus nustebino objekto technologinis sudėtingumas, labai aukštas automatizavimo lygis, kruopštus darbas su atliekomis po šiukšlių deginimo. Panašias katilines planuojama įrengti prie Kauno ir Vilniaus. Lankytasi ir INDEPENDENCE LNG laive, susipažinta su sudėtingomis technologijomis, stebino objekto techninės kultūros lygis ir mastai. Reikia pažymėti, kad visuose minėtuose objektuose ekskursantai buvo sutikti labai geranoriškai, nuoširdžiai. Fotografijos J. V. Gaidžio. Vyt. Miškinis http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Nuotraukos_i%C5%A1_Lietuvos_energetik%C5%B3_senjor%C5%B3_ekskursijos_2017_m._%C4%AF_strateginius_energetikos_objektus_Klaip%C4%97doje


Apie knygos "Lietuvos energetika" VI t. išsakytų minčių apie šilumos ūkio istoriją pasekmes: http://www.lsta.lt/lt/events/view/704

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. liepos 2 d. eidamas 83-sius metus mire energetikos veteranas Petras Švenčianas. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Petras_%C5%A0ven%C4%8Dianas

Įvyko ekskursija į Kruonio HAE. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Senjor%C5%B3_klubo_organizuota_ekskursija_%C4%AF_Kruonio_HAE_(2017.06.14)

Netekome gerbiamo kolegos Fausto Juškos. Plačiau apie Faustą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Faustas_Ju%C5%A1ka

Netekome gerbiamo energetikos veterano Arimanto Dragūnevičiaus (2017.04.24). Plačiau apie Arimantą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Arimantas_Drag%C5%ABnevi%C4%8Dius

Informuojame, jog Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje www.lsta.lt patalpinta informacija apie 2017-04-21 d. LDK Valdovų rūmuose (Vilniuje) vykusią Lietuvos Energetikų dienos šventę, tiesioginė nuoroda: http://www.lsta.lt/lt/events/view/698 Visas šventės nuotraukas rasite čia: https://lstalt-my.sharepoint.com/personal/mantas_lsta_lt/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1c38f4e541e904bb79493d23035877be2&authkey=ATxvJgSHpgmJlvtxDfxT7wM

  Energetikų jubiliejinė šventė Rietave: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/125_m._%C5%A1vent%C4%97_Rietave

Lietuvos energetikų senjorų klubas šventė Energetikų dieną ir Lietuvos energetikos 125 metų jubiliejų. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetiko_dienos_ir_125_met%C5%B3_jubiliejaus_%C5%A1vent%C4%97 Informacija LŠTA svetainėje: http://www.lsta.lt/lt/events/view/692

Įsteigtas Lietuvos energetikų senjorų klubo filialas Elektrėnuose. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_filialo_Elektr%C4%97nuose_steigimas


Netekome gerbiamo kolegos Kazio Trinkūno. Velionis  pašarvotas Olandų g. I-je salėje, lankymas balandžio 5 d.(trečiadienį) nuo 14 val., laidotuves balandžio 6 d. 13 val. Liepinių kapinėse. Reiškiame gilią užuojautą žmonai Alinai, sūnums Juliui ir Karoliui bei artimiesiems. Plačiau apie Kazį Trinkūną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Kazys_Trink%C5%ABnas


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. vasario 22 d. eidamas 74-sius metus mirė energetikos veteranas, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius. Plačiau apie Vladą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vladas_Pa%C5%A1kevi%C4%8Dius


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. vasario 2 d. eidamas 76-sius metus mire energetikos veteranas Algimantas Kutas. Plačiau apie A. Kutą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Algimantas_Kutas


LR Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas Mokslų Akademijos apžvelgė Lietuvos pasiekimus ir uždavinius ES Energetikos sąjungoje. Dalyvavo klubo nariai: Stasys Bilys, Bronius Cicenas, Algirdas Dargužas, Saulius Kutas, Viktoras Mekas, Alfredas Sabaliauskas, Algirdas Stumbras, Vilius Šaduikis, Kazys Žilys. Plačiau: http://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministras-apzvelge-lietuvos-pasiekimus-ir-uzdavinius-es-energetikos-sajungoje


KVIEČIAME į naujos knygos "Lietuvos energetika" VI t. pristatymą gruodžio 19 d.(pirmadienį), 12 val. energetikų salėje (Juozapavičiaus g. 13). Dalyvaus knygos autoriai.

Knygos viršelis: Vaizdas:Virselis LE VIt..pdf; knygos turinys: Vaizdas:Turinys.pdf


2016 gruodžio 1 d. Danijos ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, LŠTA, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno technologijos universitetas organizavo konferenciją „Energijos efektyvumo kryptys Šiaurės šalyse ir Lietuvoje“.   Visą konferencijos medžiagą rasite: http://www.lsta.lt/lt/events/view/667  


Lietuvos energijos komiteto 80-mečio minėjimas įvyko Energetikos ir technikos muziejuje, 2016 m. rugsėjo 9 d. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Lietuvos_energijos_komiteto_80-metis


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 rugsejo 3 d. eidamas 83-sius metus mire energetikos veteranas Juozas Kvedaras. Plačiau apie J. Kvedarą: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Juozas_Kvedaras


Apie incidentą Astravo atominėje elektrinėje - Sauliaus Kuto interviu: http://www.bns.lt/topic/887/news/50213015/


2016.07.14 Energetikos muziejuje Vilniuje buvo pagerbti iškilūs Lietuvos energetikai Kazys Žilys (80 m. jubiliejaus proga) ir Vytautas Miškinis (70 m. jubiliejaus proga). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_-_Vytauto_Mi%C5%A1kinio_ir_Kazio_%C5%BDilio_pasveikinimas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 m. birželio 2 d. eidamas 78 –ius metus mirė buvęs ilgametis Kruonio HAE statybos vadovas Vidmantas Dominykas Bakšys. Plačiau apie velionį: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Vidmantas_Dominykas_Bak%C5%A1ys

Sveikiname Alfonsą Kraujalį su 85-mečiu. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_valdybos_pos%C4%97dis_2016_m._gegu%C5%BE%C4%97

Sauliaus Kuto interviu apie atominę energetiką (2016 balandis): Vaizdas:Interviu.pdf

Apie Energetikų dienos šventę: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Energetik%C5%B3_diena_2o16

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2016 m. kovo 30 d. eidamas 79 –ius metus mirė buvęs ilgametis Panevėžio elektros tinklų vadovas Leonas Mikalajūnas. Plačiau apie Leoną: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Leonas_Mikalaj%C5%ABnas

Sveikiname Leoną Urboną su gražiu jubiliejumi. Apie jubiliatą plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Leonas_Urbonas

Lietuvos energetikų senjorų klubo nariai dalyvavo svarstant ir pritarė PET Lietuvos komiteto vardu pasirašytam kreipimuisi į LR vyriausybę. Jo turinys: Vaizdas:KREIPIMASIS.pdf

Kaune (2015.12.16) atidengta memorialinė lenta energetikos objektų statytoju Jonu Velaniškiui. Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jono_Velani%C5%A1kio_atminimo_lentos_atidengimas_Kaune_ir_Klubo_valdybos_pos%C4%97dis

Pasveikinti klubo nariai-jubiliatai: Juozas Jaraminas (90), Vilius Šaduikis (75), Kęstutis Šumacheris(75). Plačiau: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Jubiliat%C5%B3_sveikinimas_2015_m._lapkri%C4%8Dio_4_d.

Kvietimas vėlinėms 2015.10.21: Vaizdas:KVIETIMAS vėlinėms.pdf

Sveiki, mieli kolegos, Kviečiu į išplėstinį valdybos posėdį (lapkričio 25 d. trečiadienį, LITGRID patalpose, Juozapavičiaus g. 13) kuriame aptarsime numatomą leidinį "Lietuvos energetika" VI t. Kviečiu visus pasiruošti diskusijai ir pateikti savo pasiūlymus. Klubo valdybos vardu: Vilius Šaduikis


Kviečiame dalyvauti 2015 m. lapkričio 26 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Vilnius, Gedimino pr. 3, II a.) įvyksiančiame seminare – diskusijoje: „Elektros rinka Lietuvoje pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija“ Seminaras atviras visiems, besidomintiems energetikos politikos ir ekonomikos klausimais. Pageidautina išankstinė registracija iki lapkričio 25 d. el. paštu Lina.Murauskaite@lei.lt