Klubo narių susirinkimas 2017.12.21

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Gruodžio 21 d. Kaune Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje įvyko Energetikos objektų statytojų klubo susirinkimas, skirtas aptarti klubo veiklą per 2017 metus ir paminėti įžymaus energetikos objektų statytojo Teodoro Bitino 100 metų sukaktį bei pasveikinti du klubo narius, sulaukusius 80 metų. Susirinkime dalyvavęs Lietuvos energetikų senjorų klubo viceprezidentas V. Miškinis trumpai pristatė LESK veiklą 2017 metais, pasidžiaugė EOSK veikla, ypač išleistomis ir rengiamomis išleisti Lietuvos elektrifikavimo istorijos knygomis, palinkėjo sėkmės tolimesnėje veikloje ir Linksmų šv. Kalėdų. EOSK prezidentas V. Gritėnas trumpai priminė per 2017 metus nuveiktus darbus ir sunkumus, rengiant trečiąją Lietuvos elektrifikavimo istorijos knygą bei ieškant paramos išleisti jau parengtą knygą apie Joną Velaniškį, prisiminė klubo narius, kurie dėl sveikatos nebegali dalyvauti klubo veikloje, bet jie lankomi namuose, slaugos ligoninėse bei kitaip prisimenami. V. Gritėnas priminė, kad 2018 m. gegužės mėnesį planuojamas klubo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas ir kvietė klubo narius pagalvoti apie naujo, jaunesnio, pirmininko kandidatūras. Klubo narys St. Bilys pristatė Lietuvos hidroenergetikų asociacijos išleistą knygą „Mažoji hidroenergetika“, kurios vieno iš straipsnių autoriumi jam teko būti. LHA savo leidiniu apdovanojo klubo susirinkimo dalyvius. A. Bačauskas trumpai papasakojo apie elektros energetikos plėtros tendencijas Europos Sąjungoje bei Lietuvoje. B. Paškevičius trumpai apžvelgė Lietuvos energetikos ekonominės naujienas. Kita susirinkimo dalis buvo skirta jubiliejams. A. Žilėnas išsamiai papasakojo apie įžymaus Lietuvos energetikos statytojo Teodoro Bitino, kuris gimė prieš 100 metų - 2017 metų rugsėjo 23 dieną, gyvenimą, veiklą ir nuveiktus darbus, apgailestavo, kad T. Bitino šimtmetis dabartinių Lietuvos energetikų liko nepastebėtas, išskyrus Anykščius, kur jo darbus tęsė jo sūnus Alvydas, nuo 1977 m. būdamas AB „Anykščių energetikos statyba“ generaliniu direktoriumi, o dabar jį pakeitęs - vaikaitis Teodoras. Alvydas Bitinas padėkojo EOSK už tėvo šimtmečio paminėjimą. V. Merkys trumpai apžvelgė 80 metų jubiliejų švenčiančio Jurgio Endziulaičio veiklą, jo gyvenimo svarbiausius įvykius. V. Gritėnas ir B. Paškevičius nuo EOSK jubiliatui įteikė gėlių ir prisiminimo dovaną. Jubiliatas, dėkodamas už jo pagerbimą, prisiminė savo tremtį ir sunkų sugrįžimą į Lietuvą ir veiklą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje. B. Paškevičius susirinkimo dalyviams trumpai priminė kito, 80 metų jubiliejų švenčiančio, klubo nario Arūno Makulio gyvenimo ir veiklos faktus, nuopelnus didžiųjų Lietuvos energetikos objektų statybose. V. Gritėnas ir B. Paškevičius įteikė jubiliatui gėlių ir jubiliejui priminti dovaną. Tuo susirinkimo oficialioji dalis, palinkėjus visiem linksmų šv. Kalėdų, buvo baigta, bet prie tradicinės kavos bei arbatos dar apie valandą buvo dalijamasi prisiminimais iš ilgamečių darbų energetikos objektų statybose.

Energetikai.jpg

Nuotraukoje iš kairės pirmoje eilėje sėdi R. Rastenis, V. Merkys, A. Makulis, J. Endziulaitis, V. Miškinis, A. Bitinas, V. Gritėnas, antroje eilėje stovi R. Andriuškevičius, R. Strazdas,A. Žilėnas, St. Bilys, A. Bačauskas, V. Bargelis, B. Džiovėnas, S. Avižonis, B. Paškevičius