Kazys Trinkūnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
TrinkūnasK.JPG
KAZYS TRINKŪNAS gimė 1945 m. kovo mėn. 4 d. Utenos r., Tauragnų apyl., Stučių kaime, pirmas vaikas keturių vaikų šeimoje. Brolis Jonas (1947-2014) inžinierius-elektrikas, ilgametis Utenos elektros tinklų Ignalinos ETR viršininko pavaduotojas, Stasys (1952-2007) inžinierius-elektrikas programuotojas, sesuo Ona (g. 1960) - medikė. Tėvai Eugenija ir Pranas Trinkūnai iki kolektyvizacijos buvo smulkūs ūkininkai, turėjo 7 ha žemės ir 5 ha miško. Jų sodyba buvo (ir tebėra) prie pat Tauragno ežero kranto. Iš to paties kaimo (net kaimynas) kilęs generolas, paskutinis tarpukario Lietuvos krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, Kazio Trinkūno senelio pusbrolis.

1964 m. baigė Tauragnų vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, elektros tinklų ir sistemų specialybės kursą, kurį 1969 metais baigė ir įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Tais pačiais metais buvo paskirtas į Utenos elektros tinklų Remonto ir mechanizacijos tarnybos Linijų ir pastočių skyriaus inžinieriaus pareigas. 1971 m. pradžioje pervedamas į to paties skyriaus vyresniojo inžinieriaus pareigas. 1973 m. paskiriamas Linijų ir pastočių tarnybos viršininko pavaduotoju. 1975 m.pervažiuoja gyventi į Vilnių, įsidarbina Vilniaus elektros tinklų Pastočių tarnybos kapitalinio remonto grupės viršininku. Nuo 1978 m. paskiriamas Pastočių tarnybos Centro grupės viršininku. Aktyviai dalyvauja įmonės racionalizatorių ir visuomeninėje veikloje. 1979 m. spalio mėn. komandiruojamas į Mažeikių termofikacinės elektrinės antros eilės statybas, už gerą darbą apdovanojamas Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos garbės raštu. 1983 m. paskiriamas Pastočių tarnybos viršininko pavaduotoju. 1987 metais dalyvavo Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbuose. Aktyvus 1988–1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dalyvis.

Nuo 1993 m. paskirtas Vilniaus elektros tinklų direktoriaus pavaduotoju, vėliau direktoriaus pavaduotoju gamybai, aprūpinimo direktoriumi, o reorganizavus Rytų skirstomųjų tinklų bendrovę, nuo 2004 m. dirbo Vilniaus miesto ET Šiaurinio skyriaus viršininku iki 2008 m., kol išėjo į užtarnautą poilsį.

1980 m. vedė Aliną Užpalevičiutę (g. 1953), kuri 1992 m. baigė Vilniaus universitetą, Istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Susilaukė dviejų sūnų. Sūnus Julius (g. 1981) 2003 m. baigęs Vilniaus universitetą, dirba programuotoju užsienio firmos UAB Unity-Technologies LT Lietuvos padalinyje. Sūnus Karolis (g. 1983), 2006 m. baigęs VU, dirba UAB „Germalita Accounting & Consulting“ vadybininku. Kazys ir Alina Trinkūnai susilaukė dviejų anūkų. > Trinkūnas mirė staiga 2017-04-04. Palaidotas Vilniuje.

Red. Vyt. Miškinis