Juozas Kazimieras Ankudavičius

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Ankudavicius.jpg
Juozas Kazimieras Ankudavičius gimė 1931 m. balandžio 9 d. Skriaudžių k., Veiverių vis., Marijampolės aps., ūkininkų šeimoje. 1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą, kur įgijo elektrinių, elektros tinklų ir sistemų specialybės inžinieriaus kvalifikaciją ir pradėjo dirbti Klaipėdos elektros tinklų skyriuje inžinieriumi dispečeriu. 1957 m. pradžioje buvo paskirtas to paties skyriaus operatyvinės tarnybos viršininku. Nuo 1957 m. rugpjūčio mėn. dirbo Kauno elektros tinkluose gamybos ir technikos skyriaus viršininku.

Nuo 1960 m. vasario mėn., įkurus Elektros tiekimo linijų statybos – montavimo aikštelę, paskiriamas jos vadovu, o 1963 m. aikštelę pertvarkius į valdybą, tampa ETL statybos ir montavimo valdybos viršininku. 1965 m. sausio mėn. paskiriamas Vilniaus elektros tinklų direktoriumi. Tuo metu Vilniaus elektros tinklams priklausė Vilniaus miesto ir 4-ių administracinių rajonų elektros tinklai. Vyko sparti elektros tinklų plėtra, buvo tęsiama 330 kV Vilniaus TP statyba. 1968 metais sumontavus ir įjungus antrą 125 MVA autotransformatorių Vilniaus TP statyba buvo baigta. Vėliau, įvertinus pastoviai augančius elektros energijos poreikius ir tiekimo patikimumą, buvo priimtas sprendimas statyti antrą 330 kV TP. Pagal tuo metu veikiančius civilinės saugos reikalavimus, toliau nuo Vilniaus, šalia Nemenčinės buvo suprojektuota ir sumontuota 330 kV Neries TP su dviem 200 MVA galios autotransformatoriais. Neries TP maitinimui pastatytos 330 kV OL Lietuvos VRE- Neris ir vėliau 330 kV OL Neris – Ignalinos AE. Tuo metu, kasmet būdavo sumontuojama ir įvedama į eksploataciją po vieną, dvi ar daugiau 110 kV ir 35 kV transformatorių pastotes, sparčiai plėtėsi 330 kV, 110 kV ir skirstomasis elektros tinklai. 1979 metais sumontuojama ir įjungiama į tinklą pirmoji respublikoje 110 kV kabelių linija Žvėrynas – Centras ir uždara 110 kV TP „Centras“, o po dviejų metų įvedama į eksploataciją ir antra 110 kV kabelių linija TE-2 – Centras. Teko nemažai pastangų padėti gerinant dirbančiųjų darbo sąlygas, buvo pastatytos ir pradėtos eksploatuoti gamybinės bazės visuose elektros tinklų rajonuose, o vėliau ir įmonės centrinė gamybinė bazė Vilniuje, Motorų gatvėje. Būdamas sumanus ir principingas įmonės vadovas mokėjo sutelkti kolektyvą bendriems tikslams pasiekti.

Šeimoje išaugino tris šaunias atžalas: dukrą Liną, sūnų Gintarą ir sūnų Aidą.

Mirė staiga 1993 m. vasario 21 d. Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.


Foto:
Ankudavicius2.png

Iš kairės: Bronius Vadoklis, Česlovas Lenickas, Jonas Volskis, Juozas Ankudavičius, 1980 m.