Faustas Juška

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
JuškaF.jpg

Faustas Juška gimė 1937 m. vasario 15 d. Kražiuose, ten ir baigė vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete, kur įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją (specializacija – elektros stotys, tinklai ir sistemos).

1959–1970 m. dirbo Kaune, Fizikinių techninių energetikos problemų institute, (dabar Lietuvos energetikos institutas) ekstremalių uždavinių laboratorijoje, kur dalyvavo kuriant energetikos objektų optimalaus projektavimo algoritmus ir programinę įrangą. 1970 m. kartu su laboratorija buvo perkeltas į Fizikos ir matematikos institutą (dabar Matematikos ir informatikos institutas) Vilniuje, kur iki 1990 m. dirbo optimizavimo metodų kūrimo ir jų taikymo praktiniams optimalaus projektavimo uždaviniams spręsti srityse.

1990 m. kuriantis Lietuvos energetikos ministerijai, pakviečiamas dirbti į šios ministerijos Energetikos vystymo departamentą vyriausiojo inž. pareigoms. 1993 m. reorganizavus Energetikos ministeriją, buvo pervestas dirbti į naujai įsteigtą Energetikos agentūrą. 1997 m. panaikinus Energetikos ministeriją, perkeliamas dirbti į Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vedėjo pareigas, kurias ėjo iki išėjimo į pensiją 2003 m. gruodį.

Pagrindinės F. Juškos darbo kryptys buvo susijusios su Lietuvos energetikos plėtros planavimu bei tam tikslui reikalingų tiriamųjų darbų organizavimu. Svarbūs etapai buvo pirmosios nacionalinės energetikos strategijos ir su jos parengimu susijusių darbų komplekso užbaigimas 1994 m. Daug dėmesio skirta atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių panaudojimui. Jis daug prisidėjo rengiant šiuos klausimus reguliuojančių teisės aktų projektus, Lietuvos Energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą.

Mirė 2017-05-20. Palaidotas Vilniuje Karveliškių kapinėse.

Red. Vyt. Miškinis