Energetikai, gimę iki 1919 m.

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Straipsniai prieškario spaudoje, susiję su leidiniu


Paruošti straipsniai leidiniui


BIOGRAFIJOS ruošiamam leidiniui "LIETUVOS ENERGETIKA" VI t.:


Jonas Acus-Acukas 1885

Vladas Aglinskas 1878

Aleksandravičius-Aleksis Bronislavas Vincas 1901

Jonas Avižonis 1902

Vincas Babilius 1903

Stasys Bagdanavičius 1910

Augustas Baltrušaitis 1905

Antanas Banėnas 1897

Kazimieras Baršauskas

Juozas Barzda-Bradauskas 1896

Mikalojus Baublys 1907

Leonas Beniušis 1913

Teodoras Bitinas 1917

Vincas Bliūdžius 1910

Aleksandras Bobinskis 1876

Mečys Bortkevičius 1915

Eduardas Buinevičius 1915

Mykolas Christauskas 1910

Romanas Chomskis 1919

Jonas Čeičys 1901

Jurgis Čiurlys 1881

Stasys Čeledinas 1910

Juozas Dačinskas (Dačys) 1904

Juozas Dalinkevičius 1893

Stasys Dirmantas 1887

Adolfas Domaševičius (Damušis) 1908

Juozas Vincentas Daniliauskas(Danys) 1914

Vladas Daugėla 1903

Jonas Deksnys 1904

Teodoras Didenka 1905

Kostas Dominas 1895

Eugenijus Dorošukas 1907

Pranas Drąsutis 1906

Ernestas Galvanauskas 1882

Jonas Garbaravičius 1918

Bronius Garšva 1893

Antanas Gavelis 1901

Richardas Maksimilijanas Gerbstas 1901

Kazys Germanas 1897-1980

Vasaris Gorodeckis 1873

Julijonas Graurogkas (Gravrogkas) 1885

Antanas Graurogkas (Gravrogkas) 1880

Silvestras Grinkevičius 1871

Šolomas Grodzenskis 1917

Antanas Gruodis 1905

Jakovas Heleris 1905

Juozas Indriūnas1896

Vladas Jakovickas 1898

Stasys Jakšaitis 1900

Mečys Jameikis 1902

Jonas Janickis 1906

Platonas Jankauskas 1860-1941

Jurgis Jankauskas 1907

Juozas Jankevičius 1890

Pranas Jodelė 1871

Pranas Jucaitis 1896

Alfonsas Jurskis 1894

Steponas Kairys (Tumasonis, Kaminskas) 1879

Leonas Kaulakis 1903

Jurgis Kaunas 1908

Mykolas Stasys Kaveckis 1889

Vladas Kličmanas 1886

Steponas Kolupaila 1892

Antanas Krikščiūnas 1891

Stasys Kripas 1903

Jonas Kriščiūnas 1888

Jonas Kučinskas 1919

Jonas Kuodis 1903

Artūras Langė 1884

Mykolas Lasinskas 1916

Juozas Linkaitis 1910

Aleksandras Mačiūnas 1902

Viktoras Malėjinas 1879

Aleksandras Markinas 1908

Juozas Martusevičius 1920

Česlovas Mastautas 1918-2000

Stasys Michelevičius 1911

Nikolajus Milenskis 1907

Leonardas Mižutavičius (Mingaudas) 1905

Stasys Mockus 1913

Tadas Mongirdas 1908

Juozapas Montvila 1850

Vytautas Mošinskis 1876

Povilas Mulevičius 1911

Pilypas Narutis (Žukauskas) 1920

Kazimieras Natkevičius 1908

Viktoras Nevodničanskis 1872

Jonas Norkaitis 1892

Antanas Novickis 1894

Andrius Novodvorskis

Česlovas Pakuckas 1898

Vytautas Paškevičius 1883

Vytautas Petraitis 1897

Bronius Petrusevičius 1919

Marijonas Petronis 1919

Cezaras Pšemeneckis 1887

Juozas Puodžiūnas 1916

Aleksandras Putrimas 1886

Stasys Radzevičius 1890

Albinas Ramanauskas 1896

Larisa Rašauskienė 1910

Albinas Rimka 1886

Kazys Rimkus 1902

Maksimilijonas Sargautis 1911

Pranas Sidaras 1913

Eugenijus Sipavičius 1918

Vladas Sirutavičius 1877

Jonas Smilgevičius 1894

Mykolas Songaila 1874-1941

Jokūbas Stanišauskas 1892

Mykolas Staškevičius 1916

Vladas Stukas 1920

Kazys Šadauskas 1908

Konstantinas Šakenis 1881

Vladimiras Šibanovas 1890

Stasys Šimanskis 1914

Jonas Šimkus 1873

Jonas Vladas Šimkus 1915

Jonas Šimoliūnas

Jeronimas Šliogeris 1871

Augustas Šulcas (Šilius) 1901

Tadas Šulcas 1881

Leonas Šušys 1908

Vincas Taujenis 1890

Romualdas Trečiokas 1919

Leonas Tuskenis 1899

Juozas Vaičaitis

Mykolas Valiušis

Kazimieras Vasiliauskas

Konradas Brunonas Vasilis Vasiliauskas 1909-1964

Valerijonas Verbickis 1885-1979

Jurgis Vidmantas 1900

Jonas Vilčinskas 1897

Ignas Zakarka 1911

Jurgis Zdanys 1914

Jonas Žilevičius