EOSK baigia veiklą

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką


Šių metų sausio 18 d. Kaune Karininkų Ramovėje įvyko Energetikos objektų statytojų klubo narių paskutinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 14 klubo narių iš 24, esančių sąraše.

Susirinkimui pirmininkavo klubo tarybos pirmininkas V. Gritėnas. Savo pranešime jis trumpai paminėjo svarbiausius klubo įvykius, pasidžiaugė nuveiktais darbais, pasitaikiusiais sunkumais ir konstatavo, kad klubo narių skaičius sumažėjo iki 24, iš kurių tik 8 yra gimę vėliau nei 1940 m. Tai rimta priežastis, apsunkinanti klubo veiklą, ir pasiūlė susirinkimo dalyviams pasvarstyti, ar tikslinga klubo veiklą tęsti.

Antras kalbėjo Tarybos pirmininko pavaduotojas A. Kraujelis, kuris prisiminė klubo veiklą, pagerbiant Lietuvos energetikai nusipelniusius žmonės, saugant jų atminimą, pažymėjo, kad klubo veiklą puikiai organizavo jos ilgametis pirmininkas V. Gritėnas, už ką jis vertas visų pagarbos ir padėkos. A. Kraujalis pritarė V. Gritėno pasiūlymui, kad tolimesnė klubo veikla nebegali būti veiksminga ir pritarė pirmininko siūlymui..

Trečias kalbėjo V. Merkys. Jis trumpai priminė Energetikos statybos tresto atsiradimą, jo darbų reikšmę, plėtojant Lietuvos energetiką bei susidurtus sunkumus. Apgailestavo, kad Nepriklausomoje Lietuvoje tokia svarbi organizacija išnyko. Savo kalbos pabaigoje jis pareiškė, kad nenorėtų, kad klubas savo veiklą nutrauktų.

Daugiau kalbėti norėjusių nebuvo. Klubo pirmininkas pasiūlė susirinkimo narius balsuoti dėl Klubo veiklos nutraukimo.

Atviro balsavimo rezultatai: Iš 14 susirinkimo dalyvių 13 balsavo už klubo veiklos nutraukimą, 1 balsavo prieš. Apibendrindamas balsavimo rezultatus V. Gritėnas konstatavo, kas Energetikos objektų statytojų klubas savo veiklą nutraukę, priminė, kad buvę Klubo nariai toliau lieka Lietuvos energetikos senjorų klubo nariais.

Susirinkimo dalyviai padėkojo V. Gritėnui už jo, kaip EOSK tarybos pirmininko, ilgametę veiklą plojimais. Po to buvo pasveikintas A. Bačauskas 80-mečio proga, jam įteiktos gėlės, Klubo Sveikinimo raštas jubiliejaus proga ir sugiedota Ilgiausių metų.

Taip baigėsi EOSK narių susirinkimas ir baigta EOSK veikla.