Bronislavas Baniūnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
BaniūnasB.jpg
BANIŪNAS Bronislovas gimė 1939 m. balandžio 20 d. Rubikių k., Anykščių vls., Utenos aps. Tėvai-ūkininkai, turėję apie 20 ha žemės. 1949 m. kovo mėn. kartu su tėvais buvo ištremtas į Kukulionovkos k., Zimos r., Irkutsko sr. 1957 m. baigė Batamos mokyklos (Zimos r.) 8 klases

. 1957 m. su tėvais grįžo į Lietuvą ir įstojo į Vilniaus politechnikumą. 1961 m. jį baigė ir įgijo techniko elektriko specialybę. 1961 m. paskirtas Pramoninės statybos projektavimo instituto Vilniaus filialo vyresniuoju techniku. Nuo 1961 iki 1964 m. tarnavo kariuomenėje Krasnojarsko krašte ir Minsko srityje. 1964 m. gruodžio 4 d. priimtas į Vilniaus 1-ąją šiluminę elektrinę elektromonteriu. 1967 m. tapo Vilniaus 2-osios elektrinės elektros cecho pamainos viršininku, 1970 m. — šios įmonės elektrinės pamainos viršininku. 1974 m. neakivaizdiniu būdu baigė Leningrado geležinkelio transporto institutą ir įgijo inžinieriaus energetiko kvalifikaciją. 1983-1988 m. dirbo Vilniaus 3-iosios elektrinės elektros cecho viršininko pavaduotoju, 1988-2003 m. — cecho viršininku. Vėliau dirbo UAB „Vilniaus energija" elektros įrenginių pagrindiniu specialistu. Tarnybą baigė ten pat būdamas projekto vadovu 2011 m.

Aktyviai užsiima sportu- turizmu, dviračiais, slidinėjimu, lauko tenisu.

Su žmona Eugenija (g. 1944 m.), baigusia Vilniaus pedagoginį institutą chemijos-biologijos specialybę, susilaukė dukters Dianos (g. 1968 m.), kuri baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dirbo 11 metų mokytoja, vėliau tapo vadybininke. Sūnus Mindaugas (g. 1973 m.) dirba versle Kaliningrado srityje ir Vilniuje. Bronius ir Eugenija turi tris anūkus, viena iš jų baigė mokslus Didžiojoje Britanijoje ir liko ten dirbti.

Mirė 2017-09-19 staiga, žaisdamas lauko tenisą. Palaidotas Vilniuje, Karveliškių kapinėse.

Red. Vyt. Miškinis