Antanas Šležas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Slezas.jpg
Antanas Šležas gimė 1937 m. sausio 16 d. Paįstriečių km. Pasvalio vls. Panevėžio aps. 1944 m. pradėjo lankyti Pumpėnų vid. mokyklą, 1955 m. baigė Pasvalio vid. mokyklą, 1955-1961 studijavo Kauno Politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultete, 1961-1963 m. dirbo Petrašiūnų elektrinėje inžinieriumi, 1963-1999 m. - Kauno šilumos tinklų direktorius, nuo 1999 m. -nepriklausomas konsultantas.NEKROLOGAS

Amžinybėn iškeliavo iškilus inžinierius, pedagogas, technikos mokslų daktaras, pirmasis ir ilgametis Kauno šilumos tinklų įmonės (nuo 1997–ųjų– „Kauno energija“) direktorius Antanas Šležas. Begalinis darbštumas ir jo veikla vystant Kauno bei Lietuvos energetikos sistemas, padarė Antaną Šležą žinoma ir iškilia Kauno bei visos Lietuvos asmenybe.

Gimęs ir užaugęs Aukštaitijoje, Pasvalio rajone, baigęs Pasvalio vidurinę mokyklą, tęsti mokslų Antanas Šležas atvyko į Kauną, kur tuometiniame Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas) įgijo inžinieriaus statybininko kvalifikaciją. Dar būdamas studentu, 1958 metais Antanas Šležas pradėjo dirbti Vandentiekio ir kanalizacijos valdyboje, vėliau tęsė darbus tuometiniame Valgyklų treste, o 1961–aisiais, baigęs mokslus – Petrašiūnų elektrinėje šilumos tinklų cecho inžinieriumi.

Būdamas 26–erių, Antanas Šležas 1963–aisiais metais buvo paskirtas vadovauti ką tik sukurtai Kauno šilumos tinklų įmonei. Būtent jos kūrimui ir vystymui Antanas Šležas ir paskyrė didžiąją savo inžinieriaus gyvenimo dalį. Jis vadovavo įmonei 37–erius metus, iki 2000–ųjų.

Jo rūpesčiu ir jam vadovaujant sukurta ir išvystyta dabartinė Kauno miesto šilumos tiekimo sistema, kuria ir dabar šiluma patikimai tiekiama kauniečiams, jo iniciatyva buvo įsisavinami pažangiausi to meto mokslo ir technikos pasiekimai bei technologijos, sukurta ir įdiegta trivamzdė gyvenamųjų namų aprūpinimo šilumos energija sistema, jo dėka įdiegtos plokštelinių šilumokaičių bei iš anksto izoliuotų vamzdžių gamybos ir montavimo technologijos, jam vadovaujant sukurta ir pradėta vykdyti šilumos tiekimo tinklų atnaujinimo programa.

Be vadovavimo šilumos tinklų įmonei, Antanas Šležas dar dirbo ir ugdomąjį darbą – dėstė Kauno politechnikos institute ugdydamas būsimuosius inžinierius – šilumininkus, buvo instituto docentas.

Antanas Šležas buvo trijų išradimų autorius, parašė daugiau, nei 30 mokslinių straipsnių, buvo vadovėlių „Šilumos tiekimo sistemų ir tinklų pagrindai“ (1979) ir „Šilumos tiekimas“ (1992) bendraautorius.

Už veiklą vystant Lietuvos energetiką, Antanui Šležui 1989–aisiais metais buvo suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio inžinieriaus vardas, o 1993–aisiais buvo suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis.

Antanas Šležas puikiai gebėjo derinti vadovo darbą su profesine inžinieriaus veikla, taip pat ir su pedagogo bei kolektyvo organizatoriaus veikla. Nenuilstantis vadovas ir organizatorius, nusipelnęs inžinierius, daug prisidėjęs tiek prie Kauno, tiek prie visos Lietuvos energetikos sistemų vystymo – toks Antanas Šležas išliks kolegų, bendradarbių ir visų jį pažinojusių atmintyje.