Algis Junda

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

JUNDA Algis Augustinas gimė 1935 m. vasario 15 d. Didžia¬salio k., Leipalingio vis., Lazdijų aps., ūkininkų šeimoje. 1942 m. pradėjo lankyti Leipalingio vidurinę mokyklą. Ją baigęs buvo pašauktas į kariuomenę. Grįžęs iš armijos, 1958 m. sau¬sio 22 d. pradėjo dirbti Alytaus elektros tinkluose. 1959 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį 1964 m. baigęs įgijo inžinieriaus elektromechaniko kvalifikaciją. Nuo 1966; m. liepos mėn. pradėjo dirbti Vilniaus elektros tinkluose Šir¬vintų rajono elektros tinklų viršininku. Už gerą darbą ne kartą apdovanotas padėkos raštais. Jam suteiktas nusipelniusio inži¬nieriaus garbės vardas. 1996 m. gruodžio 31 d. išėjo į pensiją. Šiuo metu gyvena Širvintų mieste, ūkininkauja.