Algirdas Milevičius

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
MilevičiusA.jpg
MILEVIČIUS ALGIRDAS gimė 1926 m. birželio 3 d. Naceliškių k., Pabaisko vls., Ukmergės aps. Iš keturių šeimos vaikų buvo jauniausias. Tėvai turėjo stambų žemės ūkį Naceliškių kaime. Algirdas mokėsi Ukmergėje. 1941 m. birželio 14 d. pirmuoju tremtinių ešelonu su motina ir broliu ištremtas j Altajaus krašto Smolenskojės rajoną, tėvas — į Rešotų lagerį Krasnojarsko krašte; ten jis netrukus mirė.

1942 m. vasarą motina su vaikais iš Altajaus krašto ištremta į Jakutiją, Laptevų jūros link. Galutinio taško Lenai užšalus tremtiniai nepasiekė — buvo išlaipinti Lensko rajone, Turuktos kaime. Algirdas čia dirbo miško kirtimo darbus. 1943 m. tremtiniai perkeliami j kitą miško kirtimo padalinį — Saldykiolį. Čia Algirdas dirbo miško kirtimo bei plukdymo brigadose. Vyresniajam broliui mirus, teko vienam rūpintis savimi ir jau tapusia nedarbinga motina. 1948 m. į miško kirtavietes atsiųsta elektrinių pjūklų. Už gerą ir pavyzdingą darbą tokį pjūklą vienas iš pirmųjų gavo ir Algirdas. Atlyginimas padidėjo. Kitais metais, surentęs mamai namelį, nupirkęs karvę, pats išvyko į Jakutską mokytis. 1953 m. baigė technikumą su pagyrimu ir gavo teisę be stojamųjų egzaminų mokytis institute. Nuo 1954 m. mokėsi Tomsko politechnikos institute, Elektrotechnikos fakultete.

1957 m. vasarą A. Milevičius atvyko į Lietuvą pasižvalgyti ir pamėgino stoti į Kauno politechnikos institutą. Buvo priimtas į ketvirtą kursą. 1959 m. baigė KPI ir pradėjo dirbti inžinieriumi Kauno HE. 1962 m. paskirtas Petrašiūnų elektrinės Ryšių ir telekomunikacijos skyriaus viršininku. Vėliau šis skyrius perkeliamas į Kauno elektros tinklus. 1972 m. skiriamas Pastočių tarnybos viršininku. Reikėjo užsiimti Kauno regiono 330 -35 kV rajoninių pastočių eksploatacija, remontu, naujų ir plečiamų pastočių statybos priežiūra. 1987 m. perkeliamas į tos pačios įmonės Kapitalinės statybos skyrių inžinieriumi. Jis nuolat rūpinosi aukštosios įtampos pastočių tinklo plėtra, jų įrenginių kompleksinio remonto organizavimu . Kauno elektros tinkluose dirbo iki 1996 m.

Visą gyvenimą Algirdas Milevičius pasižymėjo ypatingu veržlumu, pareigingumu, darbštumu, padorumu. Aktyviai sportavo, priklausė sveikuolių klubui. Mirė 2000 m. rugsėjo 22 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Red Vyt. Miškinis