Algirdas Cimermonas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Cimermonas.jpg
Cimermonas Algirdas gimė 1930 m. gegužės 24 d. Vištyčio mstl.,Vilkaviškio aps.Baigęs Vištyčio progimnaziją ,įstojo į Kauno politechnikumą elektrotechnikos skyrių , kurį baigė 1951 m.ir įgijo elektrotechniko  kvalifikaciją.

1951 m .pradėjo dirbti Komunalinio ūkio ministerijoje , o 1957 m. perėjo į tuo metu veikusią Energetikos ūkio valdybą . Čia dirbo planavimo skyriuje,vadovavo kapitalinės  statybos skyriui. A.Cimermonui vadovaujant Vyriausios energetikos ir elektrifikacijos valdybos kapitalinės statybos skyriui buvo statomi pagrindiniai Lietuvos energetikos sistemos objektai :Lietuvos,Kauno, Vilniaus,Mažeikių elektrinės,Kruonio HAE. Nutiesti visi dabar veikiantys 35-330 kV elektros tinklai,įrengtos jų eksploatvimo bazės,elektrifikuotas Lietuvos kaimas.A.Cimermonas įdėjo daug energijos ir sumanumo plėtojant Lietuvos energetiką. Jis buvo puikaus charakterio: linksmas,sąmojingas, draugiškas.

Žmona Liucina baigė lenkų progimnaziją . Dirbo Komūnalinio ūkio ministerijoje,vėliau Vilniaus kanalizacijos ir vandentiekio valdyboje ir Vilniaus vandenys. Mirė 2014m.rugsėjo 16d. Palaidota Sudervės kapinėse . Dukra Vilhelmina mokėsi Vilniaus unversiteto chemijos fakultete .Penkiolika metų dirbo unversiteto chemijos fakulteto katedroje, vėliau UAB Respublikos leidiniai Vilniaus m. platinimo tarnyboje.

Mirė po ilgos ir sunkios ligos 2000m.vasario 11 d. Palaidotas Vilniuje, Sudervės kapinėse.


Parengė Vitulis Valeika