Algimantas Stanislovas Navickas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
A.Navickas.jpg
Algimantas Stanislovas Navickas gimė 1940 m. kovo 24 d. Kaune darbininkės ir tarnautojo šeimoje, prieš metus atvykusioje iš Alytaus į laikinąją Lietuvos sostinę. Po kelių mėnesių Lietuva buvo okupuota, o dar po metų prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Šeima grįžo į Alytų, kuriame Algimantas mokėsi pirmuosius tris pradinės mokyklos metus. 1949 m., vengiant priverstinės kelionės į Sibirą, šeima persikėlė gyventi į Varėną. 1957 metais baigė Varėnos vidurinę mokyklą.

1958 m. Algimantas pradėjo studijuoti Kauno politechnikos instituto (KPI) elektrotechnikos fakultete pramonės įmonių ir įrenginių elektrifikavimas. Po dviejų metų ši specialybė buvo pakeista į tuomet vis populiarėjančią skaičiavimo technikos specialybę. Mokytis buvo įdomu, traukė naujovės. Algimantui teko būti studentų mokslinės draugijos (SMD) skaičiavimo specialybės pirmininku. 1962 m. prof. P. Kemėšis pasiūlė pasirinkti ikidiplominei praktikai elektros sistemų katedrą, kurioje tuo metu buvo atliekami svarbūs Lietuvos energetikai moksliniai tiriamieji darbai. 1963 m. A. Navickui įteikiamas „matematinių bei skaičiavimo prietaisų ir įrenginių“ specialybės elektriko inžinieriaus diplomas ir profesoriaus L. Kaulakio kvietimu Algimantas pradėta dirbti inžinieriumi elektros sistemų katedroje, kurioje elektros energetiko „praktika“ truko 50 metų Pereiti įvairūs praktinio, mokslinio ir akademinio darbo laipteliai: inžinieriaus, stažuotojo, aspiranto, docento, profesoriaus.

Elektros sistemų katedroje buvo atliekami tyrimai elektros energetikos sistemų valdymo ir modeliavimo klausimais. Algimantui teko projektuoti ir kurti nuolatinės srovės elektros sistemų analizatorių puslaidininkinius generavimo ir apkrovų elementus. Šie modeliai buvo naudojami Lietuvos ir Sovietų sąjungos mokymo, projektavimo ir gamybinėse institucijose. Autoriai buvo apdovanoti įvairių parodų diplomais ir medaliais.

1963 m. katedroje pradėti tyrimai elektros kokybės ir tinklų valdymo klausimais. 1971 m. Algimantas apgynė technikos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Skirstomųjų elektros tinklų įtampos valdymo klausimai“. Įvertinant ekonomines elektros tinklo ir vartotojų charakteristikas, optimaliam įtampos reguliavimui buvo pasiūlyta kibernetinė galios transformatorių valdymo sistema. 1976 m. suteikiamas docento, o 2003 m. profesoriaus mokslo vardai. Tolimesnė jo mokslinė veikla susieta su intelektinių metodų taikymu elektros sistemų valdymui, elektros apkrovų bei sistemų ir elementų patikimumo įvertinimui ir prognozavimui. Sukurta trumpalaikės apkrovų prognozės, naudojant dirbtinius neuroninius tinklus, metodika. Elektros tinklų įrangos darbo efektyvumui įvertinti panaudota fuzzi teoriją. Neraiškios aibės panaudotos energijos poreikių ekonometriniam įvertinimui. Šia tematika Algimantui vadovaujant apgintos trys daktaro disertacijos. Be to, kartu su kolegomis, buvo atliekami tyrimai skirti nustatyti elektros įrenginių izoliacijos resursą, įvertinti elektros tiekimo ekonomiškumą ir patikimumą Daug darbų atlikta pagal stambiausių Lietuvos pramonės įmonių, tokių kaip Jonavos „Achema“, Kėdainių chemijos gamykla, Ignalinos atominės elektrinė, Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, AB "Lietuvos energija", užsakymus. Dauguma atliktų mokslo tyrimų yra energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties. Paskelbta apie 130 mokslinių publikacijų. A. Navickas parengė 6 mokomosios knygos, vadovėlį „Elektros energetikos sistemų patikimumas“, aktyviai dalyvavo rengiant penkių kalbų „Aiškinamąjį elektrotechnikos terminų žodyną“.

Pagrindinė A. Navicko darbo veikla: 1973 m. - vyr. dėstytojas; 1976-1990 m. KPI elektrotechnikos fak. prodekanas, docentas; 1990- 1993 m. KTU energetikos fak. dekanas, docentas; 1993-2000 m. KTU elektrotechnikos ir automatikos fak. dekanas, docentas; 2000-2005 m. KTU prorektorius-sekretorius, docentas, profesorius; 2005- 2013 KTU profesorius. Daug laiko jis skyrė administraciniam darbui. Dirbant fakulteto prodekanu organizavo mokomąjį procesą, įvertinant bendrąsias Sovietų Sąjungos studijų programas ir Lietuvos ūkio bei kultūros specifiką. Įsimintinos studentų ir dėstytojų nuotaikos ir entuziazmas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse. 1990 metais, praėjus 2 savaitėms po Nepriklausomybės atkūrimo - Algimantas išrinktas energetikos fakulteto dekanu. Teko jam aktyviai dalyvauti pertvarkant studijų procesą, rengiant naujas studijų programas, diegiant šiuolaikines mokymo priemones. Nuo 1993 metų, dirbant naujajame elektrotechnikos ir automatikos fakultete, kartu su visu fakulteto kolektyvu ir studentais dalyvavo organizuojant mokslo ir studijų ryšius su kitomis aukštosiomis mokyklomis Lietuvoje ir užsienyje. Universiteto prorektoriaus- sekretoriaus darbas daugiausia buvo susijęs su investicinių projektų, skirtų mokslo ir mokymo sąlygų gerinimui, paieška ir realizavimu, ūkio valdymo optimizavimu, buvo senato energetikos mokslo krypties komisijos narys, disertacijų oponentas, LMA žurnalo "Energetika" redkolegijos narys. Apie 20 metų jis dirbo KTU senate, buvo fakulteto tarybos nariu ir pirmininku.

Darbą KTU A. Navickas baigė 2013 m., tapo KTU veteranų klubo Emeritus valdybos narys, dalyvauja KPI/KTU istorinio paveldo išsaugojimo ir viešinimo renginiuose, organizuojamos užsienio kalbų mokymosi, sporto ir kitos savišvietos priemonės, pažintinės išvykos Lietuvoje ir užsienyje.

Laisvalaikį Algimantas skiria šeimai, gamtai, knygoms, sportui. 1962 metais, baigiant studijas, Algimantas susituokė su to paties kurso cheminės technologijos fakulteto studente Rozalija Šakauskaite. Abu jauni specialistai 1963 metais pradėjo savo mokslininko pedagogo kelią KPI. Žmona Rozalija tapo docente. Šeima susilaukė dviejų dukrų. Dukra Aušrinė inžinierė projektuotoja, užaugino dvi dukras - Eveliną ir `Gabiją. Dukra Vaiva verslininkė, augina tris moksleivius: Gabrielių, Saulę ir Vaidilę.

Redagavo A. Bačauskas