Algimantas Kutas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
KutasA.jpg
Algimantas Kutas gimė 1941 m. liepos 5 d. Pliorišių k. Sintautų vls., Šakių aps. Tėvai siuvėjai: Marija Urbonavičiūtė, inteligentiška ir elegantiška moteris, baigusi 7 klases ir Andrius Kutas, "prisiekęs" žvejys, per tą žvejybą paskendęs Šešupėje, kai sūnui Algimantui buvo tik 11 metų. Algimantas pradėjo mokytis Slavikų pradžios mokykloje, baigė Kudirkos Naumiesčio vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją (specialybė-elektros sistemos ir tinklai).

1965 -1974 m. dirbo Lietuvos elektrinėje elektros cecho budinčiuoju elektromonteriu, pamainos viršininku. 1974-1975 m. dirbo Kauno elektromechaninės gamyklos "Elektra" elektros variklių automatizuotų gamybos linijų cecho viršininku. 1975-1976 m. dirbo statomos Kauno termofikacinės elektrinės vyresniuoju elektrinės pamainos viršininku. Aktyviai prisidėjo kuriant eksploatacines elektrinės technologines schemas, personalo pareiginių instrukcijų sistemą. 1976-1980 metais buvo pakviestas į Mažeikius ir ten dirbo pirmuoju statomos Mažeikių elektrinės vyriausiuoju inžinieriumi (elektrinė padėjo veikti 1979 m. spalio mėn., kai buvo paleistas pirmasis 80 MW agregatas). Mažeikių elektrinė buvo statoma labai sunkiai, nes nutolusi nuo kitų energetikos centrų, personalas važiavo dirbti į ją nenoriai.

Nuo 1981 m. A. Kutas dirbo Vilniaus elektrinės (valdžiusios VTE-2 ir VTE-3) Gamybos technikos skyriaus viršininko pavaduotoju, o nuo 1987 m.-šio skyriaus viršininku. Pasižymėjo nuosekliu analitiniu mąstymu, dažnai įžiūrėdavo gamybinių technologinių procesų tobulinimo galimybes, daug prisidėjo kuriant elektrinių modernizavimo, režimų optimizavimo priemones. Buvo entuziastingas ir sėkmingas žvejys bei grybautojas, šiltas ir geranoriškas su bendradarbiais. Vilniaus elektrinėje (net po įvairių reorganizacijų nuo 2002 m. įjungtoje į "Vilniaus energijos" sudėtį) dirbo iki 2016 m. imtinai.

Mirė po sunkaus insulto ir vėliau kilusių komplikacijų 2017-02-02. Palaidotas Vilniuje Karveliškių kapinėse. Paliko keturis vaikus: su žmona Virginija Algimantą (g. 1964 m.), elektriką; Virginiją (1965 m.), pedagogę. Su žmona Irena: Eveliną (g. 1976 m.); Irmą (1982 m.). Red. Vyt Miškinis