Alfonsas Morkvėnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Morkvenas APA298728.JPG
ALFONSAS MORKVĖNAS gimė Pasvalyje 1950 m. vasario 9 d.1967 m. baigė Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją, 1972 m. – Kauno politechnikos institutą ir įgijo elektros tiekimo pramonės įmonėms specialybės diplomuoto inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Mokslų daktaro disertaciją apgynė 2000 m. 2001 m. jam buvo suteiktas docento vardas, nuo 2008 m. – profesorius.  Alfonsas Morkvėnas dvi kadencijas dirbo Elektros sistemų katedros vedėjo pareigose, o nuo 2014 m.  jis KTU Elektros energetikos sistemų katedros profesorius.

Profesorius išugdė ne vieną energetikų kartą, perduodamas savo sukauptas žinias ir patirtį būsimiems energetikams. Jam vadovaujant, buvo apginta ne viena mokslų daktaro disertacija. Profesorius Alfonsas Morkvėnas, žinomas elektros energetikos specialistas, apdovanotas įvairių organizacijų padėkos raštais. 2014 m., Lietuvos energetikų dienos proga, prof. Alfonsas Morkvėnas apdovanotas ministro pirmininko A. Butkevičiaus padėka už indėlį į Lietuvos energetikos darnią plėtrą, 2016 m. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto -Lietuvos energetikų garbės ženklu.

Prof. Alfonsas Morkvėnas skaitė paskaitas AB „Lietuvos energija“, AB „LITGRID“ specialistams kvalifikacijos kėlimo kursuose, buvo kviestas skaityti pranešimus įvairiuose seminaruose. Buvo ilgametis Kauno technikos kolegijos baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas, dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos veikloje, buvo jos Energetikos komiteto narys, Energetikos ir aplinkosaugos sektorinio profesinio komiteto narys. 2009 m. AB „Lietuvos energija“ įsteigus antrinę bendrovę LITGRID UAB, buvo jos valdybos narys. Profesorius buvo vienas iš KTU Aukštos įtampos laboratorijų įkūrėjų ir vadovų. Paruošė ne vieną metodinę knygą elektros įrenginių bandymų ir gedimų diagnostikos metodų, elektros tiekimo temomis. Visuomet atidus, korektiškas, profesorius buvo gerbiamas ir mylimas tiek studentų, tiek bendradarbių. Po trumpos ir sunkios ligos mirė 2019-12-16. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Paruošė Anzelmas Bačauskas