Alfonsas Drobavičius

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Drobavicius Alfonsas.jpg

Alfonsas Drobavičius gimė 1919 m. gegužės 3 d. Telšių apskrities Žarėnų valsčiaus Smilgių kaime. 1932 m. baigė Smilgių pradinę mokyklą ir įstojo į Plungės valstybinę gimnaziją. Ją baigė 1940 m. birželio 15 d. ir tų pat metų spalio 2 d. įstojo į KVDU Technologijos fakulteto Mechanikos skyrių. Kadangi gerai mokėjo vokiečių, prancūzų ir lotynų kalbas 1943 m. liepos 10 d. buvo priimtas Metalų technologijos katedros laborantu. 1944 m. vasarą atostogavo tėviškėje. Nuo 1944 m. rugsėjo 31 d. iki lapkričio 2 d. dirbo Plentų valdybos Telšių kelių skyriuje inžinieriumi-mechaniku, tada grįžo į Kauną rengti diplominio projekto.1945 m. birželio 1 d. priimamas į Technologijos fakulteto Šiluminių variklių katedrą laborantu. 1946 m. birželio 28 d. apgynęs diplominį darbą tema: ,,Šiluminė jėgainė Telšiuose“ baigė Universitetą, įgydamas inžinieriaus šilumininko diplomą. Tų pat metų spalio 15 d. priimamas šios katedros asistentu. o nuo 1949 m. sausio 7 d. - vyr. dėstytoju.

1951 m. rugsėjo 1 d. keliamas į KPI Mechanikos fakulteto Šiluminių variklių katedrą vyr. dėstytoju. 1963 m. lapkričio 1 d. priimamas į aspirantūrą, tačiau disertacijos neparengė todėl vėl grįžo į Šiluminių variklių katedrą. KPI Cheminės technologijos ir Mechanikos fakultetų studentams skaitė šiluminės technikos discipliną, vadovavo kursiniams darbams, vedė šiluminės technikos laboratorinius darbus.

1968 m. parengė spaudai vadovėlio ,,Bendroji šiluminė technika“ III skyriaus 14 puslapių. Dalyvavo ūkiskaitinėse sutartyse. Viena jų – tiriant Kauno ,,Dailiosios keramikos gamyklos ,,Jiesia“ energetinį ūkį“, kurio rezultatus buvo įsipareigojęs pateikti kaip kandidatinę disertaciją, tačiau to padaryti nepavyko. 1970 m. leidinyje ,,Mechanika“ atspausdino straipsnį ,,Kai kurių mišinių biogazifikacijos procesų našumas“. KPI Elektrotechnikos fakulteto elektros tiekimo specialybės lietuvių ir rusų grupių studentams dėstė termoenergetinių įrenginių ir šilumos išnaudojimo disciplinas, o pramonės šiluminės energetikos specialybės studentams – cheminių ir termodinaminių vandens apdorojimo metodų disciplinas. 1971 m. leidinyje ,,Mechanika“ IV atspausdino straipsnį ,,Stendas hidrodinamikos ir šilumos mainų procesams tirti plokščiame kanale tekant gravitacinei skysčių plėvelei“. Su vyr. dėst. J. Reklaičiu atspausdino 6 mokslinius straipsnius ir buvo 8-ių ūkiskaitinių ir biudžetinių darbų dalyvis. Dėstė degimo procesų katilinėse ir pramoninėse krosnyse kursus, vadovavo prie katedros įkurtai Degimo procesų laboratorijai, kurioje buvo atliekami studentų laboratoriniai darbai ir kuro kaloringumo, drėgnumo, peleningumo nustatymo tyrimai pagal įmonių užsakymus.

1987 m. už vadovėlį ,,Cheminės technologijos procesai ir aparatai“ išleistą 1984 m. leidyklos ,,Mokslas“, kartu su V. Daumantu ir A. Novodvorskiu, gavo respublikinę premiją. 1986 m. birželio 30 d. išėjo į pensiją.

Mirė 1997 m. vasario 4 d.

Parengė Aleksandras Gluosnis