Aleksandras Putrimas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Putrimas.jpgALEKSANDRAS PUTRIMAS (g. 1886.06.13 Bandeliškio k. Utenos vls.- m. 1945.08.14 prie Schwabich Hall, Vokietijoje). Inžinierius elektrikas, docentas, tarpukario Lietuvos energijos komiteto Elektros komisijos narys.

Baigęs Daugpilio realinę mokyklą, įstojo į Peterburgo kalnų institutą, bet dėl 1905 m. neramumų 1906 m. išvyko mokytis į Vienos aukštąją technikos mokyklą, kurią baigęs 1911 m. įgijo elektromechanikos inžinieriaus kvalifikaciją. Atstovavo vokiečių elektros bendrovėms Peterburge. 1919 m. grįžo į Lietuvą, 1920.12.01 paskirtas Susisiekimo ministerijos Bendrųjų reikalų departamento direktoriumi. Nuo 1921 m.pradžios Siemens- Schuckert ir kitų vokiečių bendrovių atstovybės (įkurtos 1918 m.) Lietuvoje vadovas.Jo pavaduotoju dirbo Aleksandras Mačiūnas. Nuo 1926 m. Lietuvos elektrinių bendrovės, Kauno apšvietimo benrovės vadovybės narys. Peterburge ir Kaune yra šelpęs besimokantį jaunimą ir įvairias labdaros organizacijas.

Lietuvos universiteto (vėliau VDU) Technikos fakultete nuo 1925 m. dėstė elektros mašinų kursą, docentas. 1940 m. buvo VDU elektros mašinų katedros vedėjas. 1940 metų gruodį buvo priverstas išvykti į Vokietiją, iš kur tik 1941 m. pabaigoje grįžo į Kauną ir dirbo Lietuvos energetikos valdyboje. 1944 m. liepą pasitraukė į Austriją, vėliau Vokietiją, kur žuvo sunkvežimio avarijoje.

Paruošė Vyt. Miškinis