Aleksandras Mačiūnas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Maciūnas.jpg
MAČIŪNAS ALEKSANDRAS (1902 m. vasario 26 d. Šiauliuose – 1954 m. kovo 25 d.

Niujorke) – inžinierius elektrotechnikas, dėstytojas, lietuvių visuomenės veikėjas. Nuo 1936 m. Lietuvos energijos komiteto Elektros komisijos narys.

1919 m., įsiveržus bermontininkams, buvo vienas iš partizanų būrių organizatorių, nuo spalio mėn. – Šiaulių apygardos partizanų štabo narys. 1919 m. gruodžio 6 d. paskirtas Šiaulių geležinkelio stoties komendantu. 1920 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1924 m. – Šarlotenburgo Aukštąją technikos mokyklą Berlyne. Besimokydamas dalyvavo Berlyno lietuvių studentų draugijos veikloje, buvo alpinistas, pasiekė keliolika metų išsilaikiusį Vokietijos alpinizmo rekordą.

Baigęs studijas dirbo „Siemens“ elektros bendrovėje Berlyne, 1926–1940 m. – šios bendrovės atstovas Kaune. Dėstė Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, 1938–1940 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto adjunktas. Bendradarbiavo žurnaluose. Bolševikams likvidavus „Siemens“ atstovybę, 1940–1944 m. dirbo Lietuvos energijos valdyboje ir Vytauto Didžiojo universiteto Elektros mašinų katedros vedėju.

1944 m. liepos mėn. pasitraukė į Vokietiją, kur dirbo JAV armijos dalinio elektrinėje ir dėstė Hanau persikėlėlių stovykloje elektromonterių kursuose. Nuo 1948 m. dirbo JAV elektrinių projektavimo firmoje projektuotoju, o nuo 1951 m.- skyriaus vedėju., dėstė Niujorko koledže, profesorius. 1949–1952 m. – Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų draugijos organizatorius ir pirmasis pirmininkas. „Fluxus“ judėjimo pradininko Jurgio Mačiūno (1931-1978 m.) tėvas.

Paruošė Vyt. Miškinis