Albinas Rimka

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rimka.pngALBINAS RIMKA (1886 m. vasario 16 d. Skerpievių kaime, Lankeliškių valsčius, Vilkaviškio apskritis– 1944 m. vasario 27 d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.) – ekonomistas, statistikas, publicistas, Lietuvos spaudos, politinis ir visuomenės veikėjas.

Baigė Lankeliškių pradžios mokyklą. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo išvykęs į Olandiją, Vokietiją, Frankfurte prie Maino studijavo ekonomiką. 1921–1923 m. studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje pas žymų vokiečių statistiką Georgą Majerį. 1908–1911 m. laikraščio „Lietuvos ūkininkas“ redakcijos darbuotojas. 1911 m. emigravo į JAV, ten iki 1917 m. redagavo laikraščius „Jaunoji Lietuva“, „Ateitis“. Po Spalio revoliucijos gyveno Voroneže (Rusija). 1918 m. grįžo į Lietuvą, žemės ūkio reformos komisijos narys. 1919 m. – dienraščio „Lietuva“ redaktorius, vėliau Spaudos ir propagandos biuro direktorius, Žemės ūkio ministerijos Statistikos skyriaus viršininkas. 1920 m. žurnalo „Varpas“ redaktorius. 1920 m. gegužės 15 d. – 1921 m. gegužės 25 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje. Vienas Žemės reformos rengėjų. Išvykdamas studijuoti Seimo nario mandato atsisakė. 1923 m. Pirmojo Seimo atstovas.

1923–1926 m. dirbo akademinį darbą, Lietuvos universiteto statistikos, ekonominės politikos ir visuomeninės ūkio istorijos docentas. 1926 m. birželio 15 d. – gruodžio 17 d. Mykolo Sleževičiaus XIII Ministrų kabinete – finansų ministras. 1927–1928 m. Centrinio statistikos biuro direktorius. 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas. Kartu redagavo žurnalus 1924 m. – „Lietuvos ūkis“, 1935–1940 m. – „Ekonomika“. Nuo 1936 metų- Lietuvos energijos komiteto Ekonominės komisijos pirmininkas.

1930 m. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 1939 m. – ekonomikos daktaras. Nuo 1940 m. – Vilniaus universiteto profesorius, 1940–1941 m. Ekonomikos fakulteto dekanas. 1941 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. Parašė keliolika veikalų ekonomikos ir politikos klausimais Lietuvos ekonomistų draugijos narys, nuo 1939 m. pirmininkas.

1931 m. gavęs honorarą už vieną iš savo knygų, pasistatė sodybą Vingytės kaime prie Rokų, kurioje vasarodavo. Čia lankydavosi rašytojai Balys Sruoga, Kazys Boruta su šeimomis, kunigas Mykolas Krupavičius, ekonomistai Vladas Jurgutis, Juozas Pajaujis-Javis ir kiti intelektualai, vykdavo šachmatų turnyrai. Kauno miesto savivaldybės valdybos 1997 m. liepos 29 d. sprendimu buvusi Geležinkelio gatvė Rokuose pavadinta jo vardu.

Paruošė Vyt. Miškinis