Albinas Baronas

Iš Energetika.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Baronas-2.jpg
Albinas Baronas gimė 1926 m. spalio 2 d. Peteliškių km. Krinčino vls., Biržų apskr. ūkininko šeimoje. Mokėsi Krinčino mokykloje, vėliau Pasvalio gimnazijoje, kurioje baigė keturias klases. 1945 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1947 m. demobilizuotas dėl sveikatos būklės. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto parengiamuosius kursus kartu ir gimnazijos kursą, kuriuos baigęs 1949 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. 1954 m. jį baigęs įgijo inžinieriaus elektrotechniko kvalifikaciją ir dirbti buvo paskirtas į „Lenelektrosetstroj“ Rygos 9-tą mechanizuotą koloną darbų vykdytojo pareigoms. Dalyvavo tiesiant pirmąją 110 kV įtampos liniją Petrašiūnai – Panevėžys – Šeduva – Radviliškis – Rėkyva. Taip pat vykdė linijų tiesimo darbus Estijos Respublikos Tartu, Piarnu ir Talino miestuose.

1958 m. buvo perkeltas į Petrašiūnų statybos ir montavimo valdybą aikštelės viršininko pareigoms. Vadovavo tiesiant 110 kV ETL Klaipėda - Šilutė. Linijose buvo naudojamos medinės atramos su gelžbetonio pakojomis. Gelžbetoninės atramos pirmą kartą buvo panaudotos tiesiant 110 kV ETL Vilnius – Kaunas.

1960 m., organizavus Elektros tiekimo linijų statybos montavimo valdybą, paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi, kur dirbo iki 1990 m. Vadovavo 35-330 kV linijų ir pastočių statybos ir montavimo darbams. 1987 metais perkeltas dirbti meistru. Išėjęs į pensiją dirbo Vilniaus elektros tinkluose.

Už sąžiningą darbą ne kartą buvo apdovanotas garbės ir padėkos raštais, medaliu, 1964 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio statybininko garbės vardas. Už cilindrinių polių panaudojimą tiesiant 110 kV oro liniją per Kuršių marias apdovanotas Sąjunginės parodos bronzos medaliu. Pateikė daug racionalizacinių pasiūlymų, kurie įgalino palengvinti darbo sąlygas, sutaupyti gelžbetonio ir metalo konstrukcijų, publikavo keletą straipsnių spaudoje. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Žmona Irena dirbo medicinos seserimi Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje. Šiuo metu išėjusi į pensiją. Sūnus Vilius informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų inžinierius „Ignitis“ grupės (buvusi „Lietuvos energija“) bendrovėje. Dukra Rasa baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Miestų statybos fakultetą. Šiuo metu yra krovinių pervežimo ir transportavimo logistikos specialistė.

Albinas mirė eidamas 93-ius metus, 2019 m. sausio 16 d., Vilniuje. Palaidotas Liepynės kapinėse.


Parengė Vilius Baronas ir Zenonas Ružinskas.